Menu Vyhledávání
On-line rezervace
Počasí v regionu

Více: Meteopress, s. r. o.

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě
.

Rizika a nebezpečí

České Švýcarsko, o. p. s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace

Kostka Krásná Lípa

CzechPoint na MěÚ Krásná Lípa

KBC Krásná Lípa

Zprávy z regionu

MAS Šluknovsko

Jsme opět nejlepším městem ve třídění odpadů   V Krásné Lípě máme nový křížek   Krásná Lípa na cestách...   

NepřehlédněteAktuality

30.3.2015
Astronomický sloupek pro duben 2015

Článek Zdeňka Taranta z hvězdárny Most o dění na obloze v dubnu... ZDE:[Více]
26.3.2015
Podpora kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práce s mládeží

Město Krásná Lípa i v roce 2015 vyčlenilo v rozpočtu finanční prostředky (600 tis. Kč) na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží. Zažádat si může nezisková organizace se sídlem v Krásné Lípě, která má přiděleno IČ a ve výjimečných případech i organizace, která nesídlí v Krásné Lípě, nemá přiděleno IČ, avšak svou činností významně reprezentuje, propaguje a podporuje město Krásná Lípa. Bližší informace naleznete na http://www.krasnalipa.cz v sekci "Formuláře a žádosti" či na tel. čísle 412 354 824 či na hankova@krasnalipa.cz.

...
Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
Žádost o finanční dotaci na akci kulturní, sportovní nebo tělovýchovnou
Žádost o finanční dotaci na činnost kulturní, sportovní nebo tělovýchovnou

[Více]
26.3.2015
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení

Vážení občané,
vlastníte dům k trvalému bydlení na katastrálním území Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, Zahrady či Vlčí Hora a chystáte se letos opravovat fasádu, střechu či oplocení? Pokud ano, můžete si zažádat město Krásná Lípa o dotaci. Neváhejte, v rozpočtu města pro rok 2015 byla vyčleněna částka 115 tis. Kč pro tyto účely. Bližší informace naleznete na http://www.krasnalipa.cz v sekci "Formuláře a žádosti" či na tel. čísle 412 354 832 či na mares@krasnalipa.cz.

...
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 2015
Žádost o zařazení mezi uchazeče o příspěvek města Krásná Lípa na opravu fasády domu v roce 2015  
Žádost o zařazení mezi uchazeče o příspěvek města Krásná Lípa na rekonstrukci oplocení domu v roce 2015
Žádost o zařazení mezi uchazeče o příspěvek města Krásná Lípa na opravu střechy domu v roce 2015

[Více]
25.3.2015
Ceník trati Děčín - BS - Sebnitz - Rumburk

Může se hodit - Ceník trati Děčín - Bad Schandau - Sebnitz - Rumburk. Na první pohled složité, ale v poslední tabulce stačí vybrat číslo relace a potom cenu jízdného podle typu jízdenky. Ceník v (pdf) ZDE:[Více]
25.3.2015
Domácí péče o seniory

Řešíte situaci, jak se postarat o člena rodiny se sníženou soběstačností, když potřebujete jít do zaměstnání, bez obav a v klidu si zařídit různé nákupy, či návštěvu lékaře? Odpočiňte si a přenechejte péči naší službě... Více (v pdf) ZDE:[Více]
25.3.2015
Kalendář akcí na duben až červen 2015

Kalendář kulturních a sportovních akcí v Krásné Lípě na duben až červen 2015 najdete (v pdf) ZDE:[Více]
24.3.2015
Taneční kroužek romských a moderních tanců

Nudíš se? Nevíš, co s volným časem? Rád/a tancuješ? Tak jsme tu právě pro Tebe… Přijď do tanečního kroužku romských a moderních tanců LILA ROSA. Jestli máš zájem s námi tancovat, přijď si vyzvednout přihlášku do T- klubu.

Projekt „MOJE KOŘENY“ podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015.[Více]
24.3.2015
Krásná Lípa v médiích

Zajímavý článek o přednášce "Podnikatelské rodiny Hielle a Dittrich a "jejich" města Krásná Lípa a Žirardów" Mgr. Jana Němce - ředitele Státního okresního archivu Děčín, která se uskutečnila v sobotu 21. března 2015 v Křinickém pivovaru najdete na stránkách Výběžku.eu.

Český rozhlas Sever se v pořadu Dopolední expres vypravil za Klubem českých turistů Krásná Lípa. Nejen zajímavý článek, ale i krátký audio rozhovor s předsedou krásnolipských turistů panem Václavem Hiekem, najdete na stránkách Českého rozhlasu Sever.[Více]
23.3.2015
Krásnolipští rybáři hodnotili loňský rok

Výroční členská schůze Místní organizace Českého rybářského svazu Krásná Lípa se nesla především v řeči čísel. Meziroční nárůst členské základny na 116 členů, z toho 17 žáků a 1 dorostenec, může většina jiných organizací ve městě rybářům jen závidět. Odpracováno bylo v rámci brigádnické činnosti 1.104 hodin, a to především na úpravách rybníků, břehových porostů, při údržbě klubovny, výlovech ryb apod. Rybářská stráž provedla celkem 180 kontrol na jednotlivých revírech místní organizace. Byla také schválena zpráva o zarybnění spravovaných vod – celkem bylo vysazeno do 5.506 ks rybího plůdku - kaprů, línů, štik, candátů, amurů, úhořů atd. Naopak rybáři ulovili na revírech Křinice a Kyjov více jak 1 tunu různých ryb, nejvíce pak kapra – 940 kg. V letošním roce krásnolipští rybáři pořádají 23. – 24. 5. rybářské závody Šluknovský pohár a 20. 6. pak rybářské závody na Tůni č. 5. Konat se budou i pravidelné rybářské závody dětí. Aktuální informace k činnosti rybářů můžete sledovat na webových stránkách http://www.rybarikl.estranky.cz/. V diskusi vystoupili hosté, Ing. Tomáš Kava, jednatel Severočeského územního svazu ČRS a Jan Kolář, starosta Krásné Lípy. Místní organizace ocenila i některé své členy za dlouhodobé aktivity a přínos. Mezi oceněnými byli paní Vavrochová, pánové Vavroch, Krajmer a Rojer. Mimořádné ocenění při příležitosti významného životního jubilea (80 let) obdržel i jednatel organizace pan Vojtěch Šulc. S přáním Petru zdar!, byla schůze ukončena.

(Jan Kolář)

[Více]
23.3.2015
Starostové jednali v Krásné Lípě

V pátek byla Krásná Lípa po čase hostitelem pravidelného jednání Dobrovolného svazku obcí Sever.
Prvním bodem jednání byla diskuse se zástupci České pošty s. p., ve věci organizačních změn a případné reorganizace její pobočkové sítě. Zástupci České pošty informovali starosty v tom smyslu, že se v nejbližším období nepočítá s redukcí poboček, ani s omezováním provozních dob. Pouze v menších obcích bude společnost hledat v rámci projektu PARTNER podnikatelské subjekty, jejichž prostřednictvím by služby v budoucnosti poskytovala. V některých krajích tento způsob spolupráce již uspokojivě funguje.
Dalšími hosty byli zástupci Hasičského sboru ČR z Děčína, kteří přijeli objasnit způsob řízení a nasazení sil a prostředků v případě požárů. Reagovali tak na připomínky starostů, kdy k některým požárům vyjíždí nepřiměřeně mnoho techniky, jako např. k lednovému požáru v Lobendavě, kam dorazilo celkem 16 hasičských vozidel. Dle vysvětlení hasičů, o nasazení techniky rozhoduje operační důstojník z Ústí nad Labem, který vychází mj. z informací od oznamovatele požáru, z dojezdové vzdálenosti a stupně zařazení a vybavení jednotek v blízkosti události. Může nastat situace, kdy je nasazení techniky větší, než se později ukáže jako nezbytné. Ale stále je to asi lepší varianta, než kdyby hasiči dorazili v nedostatečném počtu. Diskutovala se dále i další témata, např. povodňové situace, vybavování obecních jednotek hasičů potřebnou technikou atd.
V další části vystoupil jako host senátor Zbyněk Linhart, který informoval mj. o svých aktivitách v řešení problematiky nedostatku stomatologů a dalších ambulantních lékařů na Děčínsku, nebo také o jednáních s ministerstvem pro místní rozvoj ve věci připravovaných nových dotačních programů, např. ve vztahu tzv. místním akčním skupinám nebo k menším městům a obcím.
Na závěr se přítomní zabývali přípravou společného projektu na budování protipovodňového systému v některých obcích. Příště se starostové sejdou opět u nás v Krásné Lípě a rozhodovat se bude např. o podpoře letošního ročníku Tour de Feminin.

(Jan Kolář)

[Více]
23.3.2015
Pašijová hra

Občanské sdružení Krásnolipsko a Farní sbor ČCE V Rumburku si Vás dovolují pozvat v sobotu 4. dubna 2015 v 16.00 hod. do kaple panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře na divadelní představení Pašije. Další představení bude tentýž den v 19.00 hod. v evangelickém kostele v Krásnolipské ulici v Rumburku... Více na přiloženém plakátku.[Více]
23.3.2015
Podpora rodin

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Je to služba terénní, popřípadě ambulantní poskytovaná rodině s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Poslání služby je: lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně – ekonomických situacích. Podpořit rodinu či rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako impuls pro změnu v jejich životě. Pro pokračování klikněte na VÍCE.

[Více]
19.3.2015
Hráli, zpívali, bavili, nenudili - THE PIX

Zapnuli GPS a vyrazili z Rumburku do Krásné Lípy. Nezabloudili, takže se mohli před publikem předvést v celé své tříčlenné nádheře. A stálo to za poslech i podívanou. Na pódiu stanuli tři nadějní a talentovaní mladíci z chlapecké skupiny THE PIX (…a ne jinak) z Rumburku a bez dlouhých řečí spustili. Když už ale nějaké řeči měli, byli vtipní, svěží, … originální. Zahráli skoro všechno, skladby převzaté i vlastní, anglické i české. Kdo byl, rozhodně nemůže říci, že by se na jejich koncertě nudil. A kdo nebyl, může jen doufat, že zase někdy naladí svou GPS a do Krásné Lípy opět zabloudí. Více fotografií a video z koncertu v galeriích. 
Nejnovější informace: Ano zabloudí - 4. července zahrají v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře.

[Více]
16.3.2015
Jarní Beruškovou burzu ovládla autíčka

V polovině března proběhla v krásnolipském kulturním domě další Berušková burza dětského oblečení, vybavení a hraček. V pátek bylo doneseno na 1.200 věcí, z nichž byla v sobotu každá pátá prodána, celkem za téměř 9.000 Kč. Peníze si odneslo 23 prodávajících. Ke koupi bylo jarní a letní oblečení, boty, vybavení do postýlek, autosedačky a hračky, kterým vévodilo přes 30 neodolatelných angličáků po pětikoruně. Na burze jsme se sešli již po osmnácté a na organizaci je to znát. Pomocnice a pomocníci už dobře vědí, co a jak a vše běží jak na drátkách. Mimo jiné jsme zjistlili, že si vychováváme rovnocenné nástupce v našich dětech, které nám dávaly chvílemi pocit, že tam už ani nemusíme být. Rozmístění věcí po prodejní ploše a technické zabezpečení byla především jejich zásluha. Jmenovitě proto kromě všem dospělým pomocníkům musím touto cestou poděkovat také Majdě, Báře, Terezce, Adélce, Danušce, Márovi a Lukymu. Burzu uspořádalo Mateřské centrum Beruška za podpory města Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková)

[Více]
16.3.2015
Kostka přijme zaměstnance do Klubu Včelka

 Kostka Krásná Lípa přijme zaměstnance do Klubu Včelka - pracovníka/ci s dětmi v předškolním věku... Více informací ZDE:[Více]
16.2.2015
Zimní koupání v krásnolipské otužilecké plovárně

Stejně jako v loni i letos si otužilci dali dostaveníčko v krásnolipské otužilecké plovárně… V neděli 15. února v odpoledních hodinách se otužilci spolu s několika přihlížejícími sešli u Cimráku. Po měření teplot (teplota vzduchu celé 4 stupně a voda o stupeň méně) se plavci vrhli do vody bazénku v ledu a po koupání následoval v družném hovoru šálek teplého čaje. Děkujeme otužilcům i divákům za návštěvu a příjemné, trochu netradiční, nedělní odpoledne.
Několik fotografií k článku nejdete ve fotogalerii.[Více]

Aktuální pohled

Akce v Krásné Lípě

Sobota, 04.04.2015
Pašijová hra
Sobota, 11.04.2015
Perníková chaloupka
Úterý, 21.04.2015
Ukliďme Česko, aneb za krásnější Krásnou Lípu
Sobota, 23.05.2015
Den s jógou v Krásné Lípě
od 19.06.2015 do 21.06.2015
Svatojánské slavnosti bylin

Kalendář akcí v Krásné Lípě a okolí
[ více ]
Mapa Krásné Lípy

[ více ]
Program kina

Neděle, 05.04.2015 14:00
Škatuláci
Středa, 08.04.2015 19:00
Fair Play
Středa, 22.04.2015 19:00
Pohádkář
Neděle, 26.04.2015 14:00
Khumba

[ více ]
Návštěvnost
Jsme na Facebooku

Městský úřad Krásná Lípa | Masarykova 246/6 | 407 46 Krásná Lípa | podatelna@krasnalipa.cz