Menu Vyhledávání
On-line rezervace
Počasí v regionu

Více: Meteopress, s. r. o.

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě
.

Rizika a nebezpečí

České Švýcarsko, o. p. s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace

Kostka Krásná Lípa

CzechPoint na MěÚ Krásná Lípa

KBC Krásná Lípa

Zprávy z regionu

MAS Šluknovsko

Město pronajme nebytový prostor na sídlišti   Turistický průvodce Českým Švýcarskem   Krásná Lípa na cestách...   

NepřehlédněteAktuality

1.10.2015
Kalendář akcí na IV. čtvrtletí 2015
1.10.2015
Retro tenis 2015

V sobotu 26. září 2015 pořádal Sportovní areál Českého Švýcarska 2. ročník oblíbeného tenisového turnaje Retro tenis. Několik fotografií z turnaje ZDE: video ZDE:

[Více]
1.10.2015
Jak je důležité míti Filipa

V neděli 4.10. od 19:00 uvede Divadelní soubor Hraničář v Kulturním domě v Krásné Lípě lehkou konverzační komedii Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Hra se točí kolem nedorozumění, která způsobuje John (Jack), jenž v Londýně vystupuje pod pseudonymem Filip a na svém venkovském sídle je znám jako bratr Filipa, kterého ale nikdo neviděl. Na venkov přijíždí i Algernon a vydává se za Filipa, tedy Jackova bratra… Komedie je neuctivým útokem na viktoriánskou morálku, především na její vážnost, která je zobrazena jako pouhopouhá směšnost. Dílo charakterizují mistrné dialogy plné ironie, sarkasmu, paradoxů a aforismů. Vstupné je 80 Kč.[Více]
1.10.2015
Den úcty ke stáří se koná již 10 října

Tradiční Den úcty ke stáří se letos koná v sobotu 10. října od 14:00 hod. v kulturním domě. Hostem bude hudební divadlo Slunečnice z Brna s pořadem Muzikoterapie, aneb léčíme hudbou, jenž posluchačům připomene staré dobré hity našich předních zpěváků jako je třeba Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Waldemar Matuška a mnohé další... K poslechu a tanci bude hrát kapela Peleton.[Více]
1.10.2015
Informace z městské knihovny

Více informací o Městské knihovně Krásná Lípa ZDE:[Více]
1.10.2015
Povolenka pro začínající dětské rybáře zdarma
1.10.2015
Rekonstrukce hasičské zbrojnice finišuje

Rada města Krásná Lípa se v průběhu svého včerejšího jednání seznámila s průběhem dokončovacích prací na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Realizační firmě zbývá odstranit ještě řada drobných nedodělků a závad, probíhají terénní úpravy a dovybavení prostor. Sadovnické úpravy provedou opět naše Technické služby. Do soboty 14. 11. 2015, na kdy je plánováno slavnostní zahájení provozu, bude vše připraveno.

[Více]
1.10.2015
Upozornění z MěÚ Rumburk
30.9.2015
Výsledky analýzy směsných komunálních odpadů v Krásné Lípě

V pátek 4. září 2015 proběhla v našem městě analýza popelnic se směsným komunálním odpadem. Cílem bylo zjistit v jaké míře je využíván zavedený sběrový systém tříděných odpadů a jaké množství tříděného odpadu naše popelnice s komunálním odpadem obsahují.

I přesto, že se v Krásné Lípě nachází 20 celodenně přístupných stanovišť se speciálními sběrnými nádobami a odpad lze v provozní době odevzdat i ve sběrném dvoře technických služeb, bylo zjištěno, že zpracovatelného (tříděného) odpadu se v černých sběrných nádobách nachází téměř 60%.

Největší podíl je bioodpadu, např. v lokalitě E. Krásnohorské, Havlíčkova, Křižíkova tvořil bioodpad 34%. Další komoditou jsou plasty, kdy v lokalitě sídliště a bytový dům Varnsdorfská ul. tvořili 13,7%. A podíl skla v lokalitě ulice Masarykova byl 10,1%.

Celkové množství analyzovaného odpadu bylo 1 194 kg, z toho bylo vytříděno: 124 kg papíru, 140 kg plastů, 79 kg skla, 27 kg kovů, 45 kg textilu, 325 kg bioodpadu, 65 kg hygienického odpadu, 2 kg dřeva, 6 kg elektroodpadu, 1 kg nebezpečného odpadu a zbylo: 345,8kg komunálního odpadu a 34,7 kg popelovin.

V porovnání s předchozími rozbory (2007, 2008 a 2011) došlo v Krásné Lípě k 4 % nárůstu třídění odpadů. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

[Více]
30.9.2015
Fotografický workshop Tajemná Pravčická brána s Václavem Sojkou

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás zve na fotografický workshop s nočním fotografováním Pravčické brány... Více informací: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/kurz-seminar/6-tajemna-pravcicka-brana-s-vaclavem-sojkou.[Více]
30.9.2015
Kvalita, nebo kvantita? aneb jak zjiťovat postoje žáků ve výuce

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak s nabytými informacemi umí pracovat? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit dopad působení výuky na postoje svých žáků? Pak Vás možná zaujme workshop, který společně s organizací Člověk v tísni připravuje OPS České Švýcarsko.[Více]
29.9.2015
Keramická dílna pro děti i dospělé

Od 1. října můžete každý čtvrtek zajít tvořit do keramické dílny, děti od 15:00 do 16:30 a dospělí od 17:00 do 18:30 v komunitním centru (Dům služeb 1. patro). Více informací na přiloženém letáčku.[Více]
22.9.2015
Našel se pes

V Krásné Lípě (obecní část Vyhlídky) se našel pejsek (fenka), údajně pochází z Kyjova. S informací o majiteli či v případě zájmu se obracejte na pí. Hlavovou – tel.: 412 354 848 nebo 737 662 340.

[Více]
16.9.2015
Známého Američana objevila i Krásná Lípa

Frind, Stradal, Weber, Waldhauserová. To jsou čtyři významní rodáci Krásné Lípy. Nyní by se k nim měl přidal i hudebník, skladatel a dirigent Anthony Philip Heinrich (narodil se 11. března 1781 v Krásném Buku), kterého pro Krásnou Lípu objevil klavírista Pavel Farský. Pro nás byl tento krásnolipský rodák až do zářijového koncertu Pavla Farského neznámou osobou, v Americe ho ale nazývají „Americkým Beethovenem“. Pavel Farský ho objevil v roce 1998, když pracoval na své diplomové práci věnované klavírní tvorbě skladatelů Spojených států Amerických. A že nešlo o nějakého provinčního hudebníka, se mohli posluchači přesvědčit na vlastní uši i oči v pátek 11. září. Pavel Farský během koncertu představil nejen jeho nádherné skladby, ale všem přítomným prozradil, že tento Krásnolípák se stal v roce 1810 prvním ředitelem prvního amerického divadla Southwark Theatre ve Philadelphii a v roce 1817 uvedl v Lexingtonu ve státě Kentucky koncert s prvním americkým orchestrem, který sám založil, dirigoval a v němž sám hrál na housle i klavír. Skladby Anthony Philipa Heinricha jsou součástí hudebního života v USA a také Evropě, nyní by se postupně mohly stát i součástí hudebního života nejen v Čechách, ale také v Krásné Lípě. Budeme se tedy těšit na některý další koncert a kdo by měl zájem se o krásnolipském hudebníkovi dozvědět více, může navštívit stránky Mezinárodního spolku A.P. Heinricha ZDE

[Více]
15.9.2015
ČEZ - upozornění k odstranění stromoví
14.9.2015
Zastupitelstvo města se sešlo popáté

Po prázdninové pauze se zastupitelé sešli ke svému pátému jednání v novém volebním období.

Na programu, dle ročního plánu práce, byly tři zprávy o činnosti.
První, velmi zajímavou Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality ve městě, přednesl vedoucí obvodního oddělení Policie ČR npor. Mgr. František Steinbach. Ze zprávy bylo patrné, že kriminalita na území města, ale i v celém obvodu, má trvale klesající úroveň. Romská kriminalita je na velmi nízké úrovni. Vedoucí oddělení informoval o některých novinkách v činnosti oddělení, o personálním složení, o novinkách v oblasti přestupkového zákona i o budoucích rizicích, mezi něž se řadí především drogová problematika. Celkově je dle Františka Steinbacha v rozporu dobrá reálná bezpečnostní situace s tím, jak vnímají pocit bezpečí občané. Zde sehrává svou roli pravděpodobně opakovaný vandalismus, pohyb problémových osob po veřejných prostranstvích a s tím spojené přestupkové chování.
Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa prezentovala ředitelka organizace RNDr. Ivana Preyová. Shrnula aktivity ve škole a školkách, informovala o realizovaných i připravovaných projektech. O novinkách v prvních třídách, o schválené přípravné třídě. Na fotografiích měli zastupitelé možnost vidět i úpravy prostor, které proběhly ve škole v průběhu prázdnin. Byla např. rekonstruována výdejna obědů, jídelna pro dospělé strávníky, ve škole pak odborná učebna domácích prací – kuchyňky. S činností ZŠ a MŠ Krásná Lípa zastupitelé vyjádřili opakovaně spokojenost.

Pokračování viz. [Více]
9.9.2015
Václavské posvícení

Folklorní soubor Lužičan pořádá v sobotu 26. září 2015 na dvoře Železářství u Semelků Václavské posvícení. Těšit se můžete na zabíjačkové pochoutky, posvícenecké koláče a cimbálovou muziku.[Více]
20.7.2015
Jóga turné 2015 s Václavem Krejčíkem

Jóga turné 2015 s Václavem Krejčíkem v Krásné Lípě se koná 4. října 2015 od 14:00 do 17:30 hodin ve Sportovním areálu Českého Švýcarska. Lektoři jsou Václav Krejčík, Jakub Šamberger a závěrečná relaxace a meditace Irena Kubicová. Vstupné je 400 Kč. Prodej vstupenek: www.irenakubicova.cz.[Více]

Aktuální pohled

Akce v Krásné Lípě

Neděle, 04.10.2015
Jóga turné 2015 s Václavem Krejčíkem
Neděle, 04.10.2015
Jak je důležité míti Filipa
Sobota, 10.10.2015
Den úcty ke stáří
Sobota, 17.10.2015
Prolínání světů

Kalendář akcí v Krásné Lípě a okolí
[ více ]
Mapa Krásné Lípy

[ více ]
Mapa Děčínska
Program kina

Středa, 07.10.2015 19:00
Vybíjená
Neděle, 11.10.2015 15:00
Lorax
Středa, 21.10.2015 19:00
Vynález zkázy
Neděle, 25.10.2015 15:00
Zvonilka a tvor Netvor
Středa, 28.10.2015 16:00
Velká šestka

[ více ]
Návštěvnost
Jsme na Facebooku

Městský úřad Krásná Lípa | Masarykova 246/6 | 407 46 Krásná Lípa | podatelna@krasnalipa.cz