Nepřehlédněte

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Aktuality

Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic


28.4.2016


Tradiční „Hvězdicová jízda“

Již 17. ročník se letos koná v neděli 1. května 2016. Tentokrát se podíváme do města nožů – známých „rybiček“. Cílem je Kulturní dům v Mikulášovicích - poblíž kostela, kde se účastníci sjedou kolem 13:00 hod. Na náměstí v tento sváteční prvomájový den budou připraveny i stánky s občerstvením.

Do cíle mohou účastnici dorazit individuálně nebo po skupinách. Skupina krásnolipských vyrazí od infocentra, v němž si můžete vyzvednout letáček s programem. Odjezd je stanoven na 10:00 hodin.


28.4.2016


Obec Doubice hledá provozovatele místního obchodu s potravinami


28.4.2016


Pozvánka na koncert do doubického Jefu


28.4.2016


Zápas Okresního přeboru ve volejbalu žen


28.4.2016


Krásná Lípa na cestách

Další pozdrav dvou krásnolipáku z cesty kolem světa...

 "Ahoj do nejkrásnější Krásné Lípy! 

Posíláme pozdravy z rozpáleného rudého středu Austrálie a další fotku s vlajkou. Posvátná skála Uluru (Ayers rock) uprostřed pouště nám přišla dost významným bodem na to, abychom opět nechali zavlát krásnolipskou vlajku! 

Posíláme pozdravy a těšíme se (snad) brzy na shledanou!!! 

Láďa & Káťa"

Cestu obou Krásnolípáků kolem světa můžete společně s námi sledovat na http://www.bigtrip.cz a na https://www.facebook.com/BIGTRIP.CZech.

Více


28.4.2016


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny


27.4.2016


„Poradna v kostce“ v loňském roce

Již šestý rok mohou občané Krásné Lípy i okolních měst a obcí využívat „Poradnu v kostce“, která poskytuje Odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální službu. Sociální služba je určena osobám starším 15ti let nacházejících se v krizové situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami a prostředky, dále obětem trestné činnosti, osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a příslušníkům etnické menšiny.

Pokud budeme činnost poradny zpětně hodnotit, tak v roce 2015 se na poradnu obrátilo celkem 107 klientů a proběhlo 169 konzultací. Přesto, že v loňském roce přetrvával o poradenskou činnost zájem u občanů z okolních měst a obcí, nejvíce zájemců o službu bylo z Krásné Lípy, celkem 60, 13 klientů pak bylo z Varnsdorfu, 10 z Rumburku a 24 z dalších obcí Šluknovského výběžku. Převažujícím problémem byla a stále je finanční situace občanů, zejména jejich zadlužení, kdy řeší problémy s exekutory a s oddlužením formou insolvenčního řízení. Stále více občanů se na poradnu obrací s rodinnými problémy, zejména v případě rozvodů a sporů o majetek. Zvýšil se počet klientů řešících pracovně-právní spory související s ukončením pracovního poměru či nevyplacením mzdy.

Více


27.4.2016


Eurorando 2016

Po pěti letech se vrací do České republiky akce celoevropského významu Eurorando 2016. Letošní téma je ENERGIE, a to všechny druhy energie(dobrá, špatná, stará, nová, využití energie, úspory energie a pod.).
Z pověření KČT Ústeckého kraje uspořádá KČT Krásná Lípa, KČT Varnsdorf, společně s městy Krásná Lípa a Varnsdorf jakož i s Lesy České republiky, s. p. Turistické setkání Eurorando 2016.

Program:

10.00 hod. zahájení (trubači SLŠ Šluknov)
10.30 hod. Krásnolipský komorní soubor
11.00 hod. Country kapela Harcovníci z Děčína
12.15 hod. Folklorní soubor Dykyta z Krásné Lípy
13.00 hod. Dechový soubor Budišanka z Budišína
14.30 hod. Folklorní soubor Smolniczanie (Polsko)
Bude připravená autobusová kyvadlová doprava (bez poplatku). První autobus odjede z Krásné Lípy v 9 hod. směr prameny Křinice, druhý pojede z Varnsdorfu přes Rumburk 8.30 hod., dále dle potřeby. Zpáteční doprava zajištěna.

Akce se uskuteční pod patronací Ing. Zbyňka Linharta, senátora Parlamentu České republiky.

Celý projekt Eurorando 2016 v naše městě bude moci být realizován výhradně díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, prostřednictvím Euroregionu Nisa. V rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa byla uzavřena smlouva o poskytnutí finanční dotace tak, aby mohl být projekt Eurorando 2016 uskutečněn.

KČT Krásná Lípa, spolupořadatelé a partneři zvou na Eurorando 2016 nejenom turisty, ale celou širokou veřejnost a těší se na Vás.

(http://www.kctkrasnalipa.cz)


27.4.2016


Pietní akt k výročí ukončení 2. světové války

Pozvánka na pietní akt k 71. výročí ukončení 2. světové války, který se koná v úterý 3. května od 17:00 hod. na Městském hřbitové v Krásné Lípě za mluveného slova Mgr. Karla Jarolímka a zpěvu Krásnolipského komorního sboru.


26.4.2016


Zastupitelé se sešli podeváté

Mimořádně, mimo roční plán jednání, se ve čtvrtek 21. 4. 2016 sešli krásnolipští zastupitelé. Hlavním důvodem bylo schválení podání žádosti o dotaci na vybudování Muzea turistiky do přeshraničního programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. O tento program je mezi oprávněnými žadateli velký zájem a alokované prostředky se rychle vyčerpávají. Práce na našem projektu proto byly urychleny a po schválení v ZM bude žádost koncem týdne podána. Předcházet tomu bude ještě podpis smlouvy ze strany projektového partnera města Grossschönau, které bude zároveň s námi modernizovat Muzeum damašku a froté. Pokud se žádostí uspějeme, vznikne v průběhu tří let na Křinickém náměstí nová turistická atraktivita upomínající na kulturní a historické dědictví regionu, a to celkovým nákladem cca 12 milionů korun. Podobně i nedaleko, u kolegů za hranicemi.

Dále zastupitelé projednali podání žádostí o dotaci do Fondu malých projektů, prostřednictvím Euroregionu Elbe/Labe. Oba projekty jsou zaměřeny na propagaci Krásné Lípy, a to ve spolupráci s obcí Gohrisch ze Saského Švýcarska a se zájmovým spolkem z města Dohna poblíž Pirny.

Posledním významným bodem jednání bylo projednání návrhu na podání žaloby na Českou republiku ve věci náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem funkce veřejného opatrovníka. Po čtyřech letech neúspěšné komunikace s krajem a několika kompetentními ministerstvy (vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a financí) jsme se rozhodli vymáhat vynaložené prostředky soudní cestou. Škodu vzniklou městu Krásná Lípa, za období 3 let, jsme vyčíslili ve výši téměř 1 milion korun. Jde o dlouhodobý problém, který se týká mnoha obcí od doby, kdy je soudy začaly stanovovat veřejným opatrovníkem osob s omezenou svéprávností, přesněji způsobilostí k právním úkonům. Jen Krásná Lípa dnes pečuje o 42 opatrovanců a o dalších soudy dále rozhodují. I tento bod byl zastupiteli jednohlasně schválen.

Další jednání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 13. června.

(Jan Kolář)


25.4.2016


Turistická sezóna v Českém Švýcarsku se otevírala i v Krásné Lípě

Jednou z akcí v rámci Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku 2016 byla Exkurze na Maškův vrch aneb Podporujeme projekt rozhledny na Vápence, která se uskutečnila v pátek 22. dubna v odpoledních hodinách.

Další fotografie k článku najdete ve Fotogalerii.


25.4.2016


Konkursní řízení na obsazení místa ředitele školy ve Vilémově

Starosta obce Vilémov vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Více ZDE:

 


25.4.2016


Našel se pes

V pátek 22. dubna 2016 se v Jugoslávské ulici našel pes. S informací o majiteli nebo v případě zájmu kontaktujte Technické služby Krásná Lípa, tel.: 412 354 848, 737 662 340.


23.4.2016


Zápis dětí do mateřských škol v Krásné Lípě

Zápis se koná 18. května 2016 od 15:00 do 17:00 hod. v Mateřské škole ul. Masarykova. Pouze se zákonnými zástupci dítěte. Více informací najdete na stránkách školy: http://www.zskrasnalipa.cz/.

Den otevřených dveří pro děti se koná 11. května od 10:00 do 15:00 hod. v Mateřské škole ul. Masarykova 671/24 a v Mateřské škole ul. Smetanova 243/14.

 

 


22.4.2016


Oznámení výluky

Správa železniční dopravní cesty uzavře nepřetržite od 25. dubna 8:50 hod. do 13. června 2016 23:59 hod. traťovou kolej mezi stanicemi Jedlová - Krásná Lípa a Krásná Lípa - Rumburk.

Z tohoto důvodu budou všechny vlaky jedoucí v době výluky nahrazeny autobusovou dopravou. Všechny nahrazené spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu (ke stažení ZDE: ).

 


19.4.2016


Navazujeme partnerství s polským Zyrardowem

V rámci oslav Roku Filipa de Girarda a 100. výročí města Zyrardow byla přijata krásnolipská delegace prezidentem města Wojciechem Jasińským. Projednali jsme společně mj. přípravu partnerské smlouvy mezi našimi městy. Krásná Lípa a Zyrardow jsou města historicky spojená se jmény krásnolipských průmyslnických rodin Dittrich a Hielle, které se na přelomu 19. a 20. století významně podílely na jejich hospodářské a kulturním rozmachu. Z... prostředků a aktivit těchto rodin toto polské průmyslové město v zásadě vyrostlo, a také v Krásné Lípě dodnes stojí mnohé významné budovy z té doby (nemocnice, ozdravovna, Zámeček atd.), hřbitov nebo třeba městský park.
Součástí krásnolipské delegace byl i děčínský historik Jan Němec, který mj. mapuje průmyslovou historii Šluknovska, a který je zároveň vedoucím autorského týmu připravujícího reprezentativní publikaci k 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město. V týmu byla také památkářka Gabriela Jeřábková, která se zabývá životem a dílem krásnolipského malíře Augusta Frinda, který vyzdobil obrazy i zyrardowské kostely. Ti si společně připravili pro polské posluchače přednášky právě na téma společné historie našich měst.
Smlouva o partnerství bude podepsána v červnu, kdy vyvrcholí oslavy 100. výročí města Zyrardow. V září pak přivítáme polské partnery v Krásné Lípě.

(J. Kolář)

Další fotografie: https://www.zyrardow.pl/4721,2016.html?tresc=37552

O naší návštěvě v polském městě Žirardow v Telewizja Żyrardowska (od 1:10 do 3:10): https://youtu.be/ZSMCB_t893M


19.4.2016


Klub včelka nabízí službu péče o děti


19.4.2016


Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a do odlehčovací služby


18.4.2016


Ptáci Českého Švýcarska, výstava na téma Ptačí oblast Labské pískovce

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko Vás srdečně zve na výstavu, která vznikla v roce 2014 k 10. výročí Ptačí oblasti Labské pískovce. Výstava vy-světluje význam vyhlášení této oblasti zejména pro velmi ohrožené druhy jako je sokol stěhova-vý, chřástal polní, výr velký a datel černý. Na výstavě se seznámíte nejen s řadou dalších zajíma-vých druhů ptáků této oblasti, ale i s prací ornitologů, kteří usilují o zachování vzácných druhů ptáků této ptačí oblasti. Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informačního střediska v Domě Českého Švýcarska každý den od 9:00 do 17:00, v červnu až do 18:00 (pauza od 12:00 do 12:30)... Více na přiloženém plakátku.


18.4.2016


Exkurze Poutní místa a křížové cesty Šluknovska

OPS České Šsvýcarsko ve spolupráci s Mgr. Klárou Mágrovou pořádá v sobotu 14. května 2016 putování po poutních místech a Křížových cestách ve Šluknovském výběžku.

"Začínáme v 8:45 v Loretě, a pak se autobusem budeme přesouvat na další místa. Konec akce je předpokládaný v 17:00. Na exkurzi je nutné se předem přihlásit, neboť kapacita autobusu je omezená. Cena exkurze je 75 Kč a zahrnuje příspěvek na autobus a vstup do Lorety. V případě zájmu se přihlašujte, prosím, na tento e-mail jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz. Platit lze předem v informačním středisku v Krásné Lípě nebo pak na místě."

Další informace na přiloženém plakátku.


18.4.2016


Hravé cvičení - společné cvičení rodičů s dětmi

Cvičení zaměřené na podporu psychomotorického vývoje dítěte zábavnou formou pod odborným vedením PhDr. Jany Votápkové dle metodiky paní Evy Kiedroňové. Další informace najde na http://hrave-cviceni.webnode.cz/.

 


17.4.2016


Pednáška Evy Kiedroňové, specialistky na psychomotorický vývoj dítěte

Přednáška Evy Kiedroňové na téma psychomotorický vývoj dítěte a správná manipulace, která se koná 31. 5. 2016 v 10.00 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Více na přiloženém plakátku.


16.4.2016


Zapojte se s námi do úklidu říčky Křinice

I letos pořádáme akci Ukliďme svět - ukliďme Česko, kdy se opět pokusíme vyčistit část Křinice. Kdo máte ruce, nohy, chuť a čas, budem rádi, když se i letos přidáte. Rukavice a pytle máme.


15.4.2016


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny


8.4.2016


Akce pořádané v roce 2016 spolkem Mandavan

(http://www.mandaone.cz/)


6.4.2016


Kalendář akcí na 2. čtvrtletí 2016

Kalendář akcí na duben až červen 2016 v pdf najdete ZDE:


1.4.2016


Svobodný vědomý tanec

Pozvánka do Krásné Lípy na taneční dílny svobodného vědomého tance.


30.3.2016


Zastupitelstvo města se sešlo poosmé

V pondělní podvečer se sešli krásnolipští zastupitelé, již poosmé v tomto volebním období, ke svému pravidelnému jednání v zasedací místnosti radnice. Doplněni byli několika občany, kteří se z většiny účastnili jednání z důvodu projednávání prodeje nemovitostí, o které projevili zájem.
Po úvodních formalitách, byl v úvodním ekonomickém bloku schválen rozpočet města na letošní rok. K detailům rozpočtu se vrátíme ještě samostatnou informací.... Schvalování rozpočtu bylo rychlé, jeho konstrukci a přípravě byl věnován v předstihu pracovní seminář zastupitelů.
Následně byly schváleny zprávy o hospodaření našich příspěvkových organizací a Křinice Krásná Lípa, s. r. o., zpráva o výsledcích finančních kontrol a členské příspěvky do sdružení a organizací jichž je Krásná Lípa členem.
Zastupitelé byli také seznámeni s prezentací připravovaných investičních aktivit na nejbližší období.
Bylo schváleno přijetí dotací pro p. o. Kostka Krásná Lípa v celkovém objemu cca 3,8 mil. Kč na zajištění sociálních služeb a vzdělávacích aktivit. Podobně byly projednány a přijaty dotace městu ve výši 350 tis. Kč na pečovatelskou službu a terénní práci.
V diskusi občanů zazněl požadavek na řešení dopravní situace v ulicích Školní a Komenského. Projekt je připraven, byl součástí uvedené prezentace, v jarních měsících předpokládáme vydání stavebního povolení a následně budeme žádat o dotaci.
V další části programu došlo na projednání prodejů nemovitostí, jednalo se o bytové domy Nemocniční 10 a Smetanova 2. V ulici Nemocniční byl prodej schválen (600 tis. +150 tis. kauce) s tím, že žadatel hodlá v přízemí vybudovat cukrárnu. Ta stávající na náměstí končí, z důvodu rozšiřování pivovaru Falkenštejn. Prodej druhého domu schválen nebyl z důvodu nízké nabídkové ceny (2 mil.).
Poměrně dost času zastupitelům zabrala diskuse o dotacích z Dotačního programu města na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2016. Mezi 20 organizací bylo rozděleno přímou finanční podporou 594 tis. Kč na činnost i jednotlivé akce. Zastupitelé nakonec akceptovali po drobné úpravě návrh odborné komise. Organizacím je dále poskytována technická podpora města a bezplatně i zázemí a sportoviště.
Následoval blok prodeje pozemků, kde za zmínku stojí prodej dalších 4 pozemků na výstavbu rodinných domů. Potvrzuje se smysl motivace občanů nízkou, popř. nulovou cenou stavebních pozemků.
V závěru se pak ještě zastupitelé vrátili k projednání problematiky inspekční činnosti v naší základní škole a jednohlasně podpořili postup rady města v této věci.
K příštímu jednání se zastupitelé sejdou 13. června a na programu bude Zpráva o hospodaření města za loňský rok, činnost p. o. Kostka Krásná Lípa a příprava a průběh investic.

(Jan Kolář, starosta města)


17.3.2016


Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 05-07/2015 ze dne 9. září 2015 Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016.. Dotační program ke stažení (v pdf) ZDE: Žádost ZDE:


18.1.2016


Asistenti prevence kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489


11.12.2015


Archiv

Počasí v regionu

Počasí Krásná Lípa - Slunečno.cz

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě
.

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku