Nepřehlédněte

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Aktuality

Strýček Váňa

Pozvánka do Kulturního domu Krásná Lípa na představení rumburského divadelního souboru Hraničář Strýček Váňa, které se hraje v sobotu 28. května 2016 od 19:00 hod. Vstupné je 50 Kč.


23.5.2016


Očkování psů


23.5.2016


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Více v pdf ZDE:


23.5.2016


Sbírka na opravu kapličky sv. Anny

Vážení turisté, příznivci turistiky a především vy co jste hlasovali pro kapličku.
Historická kaplička citlivě zapadající do rázu krajiny dodávající místu duchovní rozměr, přečkala díky hodným lidem několik generací.
Nyní i my můžeme pomoci.
Zub letitosti ale i ruka vandala zanechali na drobné stavbě stopy.
Klub českých turistů Krásná Lípa v souladu se svou 35 letou náplní činnosti hodlá kapličku opravit. Rozsah stavebních úprav bude záviset na výsledku sbírky.

Jak můžete pomoci i vy?
Přispěním do transparentní sbírky vyhlášené ČSOB na číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 20160306.

Příspěvky je možné posílat do 27. června 2016 do 24.00 hodin. Při platbě vždy uveďte v. s. projektu. Příspěvek veřejnosti je možné zaplatit i složenkou.

Za případný příspěvek Vám krásnolipský Klub českých turistů děkuje.

(http://www.kctkrasnalipa.cz/)

Kaplička na stránkách ČSOB pomáhá regionům: http://www.csobpomaharegionum.cz/#ustecky
Kaplička na videu: https://youtu.be/fTRaBE_4SYA


20.5.2016


Odlehčovací služba – řešení i pro Vás

     Pečujete o rodinného příslušníka a potřebujete si zařídit osobní věci, nakoupit, zajít si k lékaři, vyřídit něco na úřadech, nebo si odpočinout? Kolikrát neřešitelné situace zvládáte za pomoci příbuzných či známých? Nemluvě o dnes běžných případech, kdy se rozhodujete, zda nastoupit do zaměstnání nebo se věnovat péči o blízkého.   Možným řešením je využití odlehčovací služby.

     Odlehčovací služba umožňuje rodině a dalším osobám pečujícím o seniora, o osobu s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením odlehčit v jejich namáhavé práci, nabrat nové síly, odpočinout si nebo vyřešit krátkodobé situace. Odlehčovací služba Vás zastoupí v péči o vaše blízké.

     Odlehčovací služby poskytuje občanům Šluknovska Kostka Krásná Lípa. Jedná se o terénní odlehčovací službu, kdy kvalifikované asistentky přichází za klientem domů. V jeho domácím prostředí mu pomohou při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při poskytnutí či zajištění stravy, při obstarávání osobních záležitostí či poskytnou sociálně terapeutické činnosti.  

     Cílem služby je, aby uživatel mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost.

     Pokud se nacházíte v podobné situaci, bližší informace o odlehčovací službě najdete osobně v komunitním centru v Krásné Lípě, na webových stránkách www.komunitnicentrum.com, nebo je možno se telefonicky informovat na telefonu. 412 354 839 a 777 925 302.

(Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa)


19.5.2016


Konečně doma

Na nedělní odpoledne pro Vás krásnolipské kino připravilo Animovaný / Dobrodružný / Komedii / Rodinný / Fantasy / Sci-Fi film Konečně doma.

Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček, kteří dosud putovali mezigalaktickým prostorem a hledali pro sebe novou planetu, na které by mohli v klidu a snad i míru žít. Tu jejich původní zničili nepřátelští Gorgové, kteří se na ně z nějakého důvodu naštvali a pronásledují je napříč celým vesmírem. Takto ale nezačíná film o válce světů, ale kouzelná a vtipná animovaná komedie Konečně doma. Mimozemská invaze Buvů na Zemi je celkem vlídná a laskavá – Buvové svůj nový domov začnou předělávat k obrazu svému a začnou tím, že lidi prostě přestěhují do Austrálie, kde jim dopřávají díky své vyspělé buvanské technice velice pohodlný život. Při tomto stěhování jim ale proklouzne mezi prsty holka jménem Tipy, která od té chvíle hledá svou mámu. Tipy má hodně dobrodružnou povahu a kočku, která se jmenuje Čuník. Proč ne, že?

Svůj malý domov na Zemi našel i Buvan jménem O, který je tak trochu fialový, strašně upovídaný především hodně přátelský. A proto hned začne připravovat večírek, na který pozve všechny a omylem pošle intergalaktickou pozvánku i Gorgům. Což je opravdu velký průšvih, díky němuž jsou na něj ostatní Buvové hodně naštvaní a někteří by mu chtěli říct i pár slov pěkně od plic. O bere všechna svá chapadýlka na ramena a potřebuje se někam na chvíli schovat, než jejich hlavy trochu vychladnou. Na útěku O narazí na ztracenou Tipy a postupně mezi nimi vzniká intergalaktické přátelství. O se snaží svým roztomilým způsobem napravit vše, co Buvané svým příchodem na Zemi způsobili, díky čemuž zmatek narůstá rychlostí světla. Tipy na oplátku seznámí Oa s humorem, uměním, hudbou a tancem, rodinou i přátelstvím. Ale především se Oh a Tipy snaží porozumět jeden druhému a najít Tipyninu mámu.

Film promítáme v neděli 29. května 2016 od 15.00 hodin. Vstupné: 40,- Kč, délka 92 min.
Trailer a více informací: http://www.csfd.cz/film/319987-konecne-doma/prehled/


19.5.2016


Svobodný vědomý tanec

Pozvánka do Krásné Lípy na taneční dílny svobodného vědomého tance.


18.5.2016


Informace z Kostky - Lila Rosa

Lila Rosa je název tanečního souboru, který funguje již druhým rokem při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež T-klub. V nabídce volnočasových aktivit zaujímá tanec velmi významnou roli. Vede k rozvoji individuálních schopností, k posílení vlastní aktivity účastníků a k udržení romských tradic. Děti se díky souboru seznamují s romským folklorem a prostřednictvím vystoupení poznává romský folklor také veřejnost. Soubor se věnuje jak romským, tak moderním tancům. V tanečním souboru došlo k dvěma zásadním změnám. Starší členové soubor opustili a přišla nová mladší generace. Na kvalitě souboru se to ovšem neprojevilo. Nyní soubor navštěvuje 18 dětí. Další zásadní změnou byla změna ve vedení. Vedení souboru se nově ujala Kateřina Ječná, která organizuje zkoušky, vyhledává taneční festivaly a doprovází soubor na všechna vystoupení. Taneční zkoušky probíhají 2x týdně, v prostorách, které nám zapůjčilo město Krásná Lípa. K tomu, aby mohl taneční soubor trénovat, jezdit na festivaly, inovovat své kostýmy, je potřeba podpora. Tu nám v letošním roce poskytlo Ministerstvo kultury, za což mu děkujeme.

(Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa)


18.5.2016


Informace z Kostky - doučování v Amari klubu

Děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amari pocházejí převážně ze sociálně slabého prostředí a jejich věk se pohybuje v rozmezí 6-11 let. Největším problémem v tomto období je škola. Děti potřebují klidný prostor pro psaní úkolů, často nemají s kým úkol napsat, nerozumí mu nebo jim ke zpracování chybí pomůcky. Nejde ovšem jen o psaní úkolů, ale celkově o přípravu do školy. A k tomu je v nízkoprahovém zařízení vyhrazen čas od 12:00 – 14:00. V tento čas mohou děti přijít a společně s pracovníky si úkol napsat, mohou se věnovat procvičování látky, která jim nejde, nebo si zopakovat, co se ve škole naučili. Má-li některé z dětí ve škole problémy většího rozsahu, je možné, aby se pracovník spojil s třídní učitelkou a spolupracovali na tom, aby se prospěch dítěte zlepšil. Doučování v Amari klubu vedou jak pracovníci klubu, tak pedagogický pracovník. K tomu, abychom mohli přijmout kvalifikovaného pedagoga, přispěl také Nadační fond Albert, který doučování v Amari klubu v letošním roce podpořil.

(Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa)


18.5.2016


Informace z Kostky - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež T-klub a Amari klub

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovaná sociální služba, kterou v letošním roce podpořil Ústecký kraj a Nadace Agrofert. Služba je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, zažívají nějakou nepříznivou situaci, omezující životní podmínky, nebo konfliktní situace. Může se také jednat osoby, které nejsou nebo nemohou být zapojeny do standartních volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že se jedná o široké spektrum s odlišnými potřebami a možnostmi ohrožení, rozdělili jsme v říjnu 2015 poskytování služby na dva kluby. Amari klub, určený dětem ve věku 6-11 let a T-klub, určený mladým ve věku 12-26 let. Otevírací doba Amari klubu je od PO-PÁ v čase 12-17h a T-klub je otevřen od PO-SO v čase 13-19h.

Další zásadní změna proběhla také v říjnu. Došlo k rozšíření způsobu poskytování služby. Nyní ji poskytujeme nejen ambulantně, ale také terénně. V nízkoprahovém zařízení nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit, které jsou prostředkem k osobnímu rozvoji, navázání kontaktu a důvěry, poskytnutí služby i společným zážitkům. Poskytujeme pomoc v akutních krizových situacích. Klienti si zvyšují své kompetence a jsou podporováni při řešení svých problémů. Nabízíme jim možnost sdílet s námi každodenní zážitky. Pomocí volnočasových aktivit, her, dílen se učí pracovat v kolektivu, navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich. Na ohrožení sociálně patologickými jevy reaguje služba realizací preventivních témat, které jsou tvořena na základě potřeb klientů. Realizují se formou besed, exkurzí, přednášek, koláží, filmů, příběhů apod.

(Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa)


18.5.2016


Mezinárodní folklórní festival, Staročeský jarmark a Mezinárodní festival dechových hudeb

O víkendu 17. až 19. června 2016 se v Krásné Lípě koná již 8. ročník Mezinárodního folklórního festivalu, který v sobotu 18. června  doplní další dvě významné události - Staročeský jarmark, na kterém nebude chybět tradiční soutěž o NEJ bábovku a koncert Big-bandů v rámci Mezinárodního festivalu dechových hudeb Česká Kamenice.

Program ke stažení ZDE:

  


18.5.2016


Pohádkový les

K 35. výročí založení klubu KČT Krásná Lípa ve spolupráci s městem a Technickými službami města pořádá v sobotu 11. června 2016 Pohádkový les.


18.5.2016


Mezinárodní hudební festival

V rámci doprovodného programu festivalu v sobotu 18. června 2016 se mezi 11 až 13 hodinou na Křinickém náměstí v Krásné Lípě koná koncertní vystoupení kapel: 11:00 – 12:00 Big Band ZUŠ Vysoké Mýto a od 12:00 – 13:00 Back Side Big Band. Více informací o 17. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice 2016 najdete na stránkách města Česká Kamenice ZDE:


18.5.2016


Pohled z 37 metrů nad terénem z vrcholu Vápenného vrchu na místě připravované rozhledny Vápenka


16.5.2016


Svátek matek v domech s pečovatelskou službou

Připomenout si svátek matek a potěšit obyvatelky domů s pečovatelskou službou přišly minulý týden děti z mateřských školek Sluníčko a Motýlek. Přednesly pásmo písniček, básniček, tanečků, her a přinesly babičkám hezké dárky.

Oběma školkám velmi děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.

Několik fotografií z vystoupení najdete ve Fotogalerii a krátké video ve Videogalerii.


10.5.2016


Spojka ke Sněžné bude v novém

Uzavírka komunikace na Sněžnou z důvodu opravy povrchu silnice III/2655:
Částečná z důvodu frézování: od 23.5.2016 do 25.5.2016
Úplná z důvodu pokládky vrstev: od 6.6.2016 do 9.6.2016 v době od 07.00 do 17.00 hod....
Uzavírku je možné objet Krásným Bukem kolem Kratochvílů...
Děkujeme za pochopení


5.5.2016


Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahájila svoji činnost k 1. 7. 2011. Působí v obcích ve Šluknovském výběžku. Kancelář služby je v objektu komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, Masarykova č. 1094/4, v prvním patře.

Je to služba převážně terénní, kdy pracovníci dochází do domácností uživatelů a také ambulantní, která je poskytovaná rodinám s dětmi v komunitním centru. Jedná se o rodiny, v kterých je u dětí ohrožen vývoj v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Tato služba je založena na intenzivní práci s rodinou v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, upevňování kontaktu s rodinou, zefektivnění komunikačních dovedností v rámci rodiny, podpoře funkčních vztahů, rozvoji rodičovských dovedností a dalších aktivit v sociální oblasti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

V této službě pracují v současné době čtyři zaměstnanci, tři sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách. K dnešnímu dni bylo od počátku letošního roku podpořeno 29 rodin.

Spolupracujeme s Odborem sociálně právní ochrany dětí Rumburk, Základní školou Krásná Lípa, Odborem sociálních věcí Šluknov a mnohými dalšími institucemi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj.

(Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa)


5.5.2016


Beseda k vytvoření knihy o Krásné Lípě

27. dubna v kulturním domě proběhla beseda s Mgr. Janem Němcem k připravované knize o Krásné Lípě, která bude vydána k 150. výročí jejího povýšení na město. Prohlížely se historické fotografie, získali jsme i několik zajímavých informací o některých domech, kde vlastně stály a kdo v nich bydlel, či k čemu sloužili. Dokonce jsme získali i informace o některých občanech města, kteří mají např. fotografie či zajímavosti, ty jsme oslovili a díky nim máme další zajímavé fotografie, tímto jim děkujeme za poskytnutí těchto vzácností.

(jd)


4.5.2016


Ukliďme Česko

Město Krásná Lípa se opět zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akci podpořily i obě příspěvkové organizace. Škola se do úklidů zapojila napříč všemi věkovými kategoriemi v rámci projektového týdne na konci dubna. V úterý 3. května proběhl organizovaný úklid koryta Křinice a okolí za pomoci dobrovolníků také z řad pracovníků městského úřadu a p.o. Kostka Krásná Lípa. Všem, kteří mají šetrný přístup k přírodě, děkujeme, že ji pomáhají chránit a spoluvytvářejí prostředí, ve kterém žijeme a budou žít i naši potomci.

(L. Hanková)

Další fotografie ve Fotogalerii:


4.5.2016


Pietní akt

Město Krásná Lípa si v úterní podvečer 3. května připomnělo význam dosud největšího a nejstrašnějšího konfliktu lidských dějin, ukončení druhé světové války. Pietní akt se uskutečnil na městském hřbitově u památníků padlých vojáků. Důstojnost akce podtrhl kulturním vystoupením Krásnolipský komorní sbor a mluveného slova se ujal Mgr. Karel Jarolímek. Věříme, že z těchto hrůzných události si vezmeme ponaučení.

(L. Hanková)

Více fotografií k článku najdete ve Fotogalerii.


4.5.2016


Krásná Lípa na cestách

Další pozdrav dvou krásnolipáku z cesty kolem světa...

 "Ahoj do nejkrásnější Krásné Lípy! 

Posíláme pozdravy z rozpáleného rudého středu Austrálie a další fotku s vlajkou. Posvátná skála Uluru (Ayers rock) uprostřed pouště nám přišla dost významným bodem na to, abychom opět nechali zavlát krásnolipskou vlajku! 

Posíláme pozdravy a těšíme se (snad) brzy na shledanou!!! 

Láďa & Káťa"

Cestu obou Krásnolípáků kolem světa můžete společně s námi sledovat na http://www.bigtrip.cz a na https://www.facebook.com/BIGTRIP.CZech.

Více


28.4.2016


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny


27.4.2016


Oznámení výluky

Správa železniční dopravní cesty uzavře nepřetržite od 25. dubna 8:50 hod. do 13. června 2016 23:59 hod. traťovou kolej mezi stanicemi Jedlová - Krásná Lípa a Krásná Lípa - Rumburk.

Z tohoto důvodu budou všechny vlaky jedoucí v době výluky nahrazeny autobusovou dopravou. Všechny nahrazené spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu (ke stažení ZDE: ).

 


19.4.2016


Ptáci Českého Švýcarska, výstava na téma Ptačí oblast Labské pískovce

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko Vás srdečně zve na výstavu, která vznikla v roce 2014 k 10. výročí Ptačí oblasti Labské pískovce. Výstava vy-světluje význam vyhlášení této oblasti zejména pro velmi ohrožené druhy jako je sokol stěhova-vý, chřástal polní, výr velký a datel černý. Na výstavě se seznámíte nejen s řadou dalších zajíma-vých druhů ptáků této oblasti, ale i s prací ornitologů, kteří usilují o zachování vzácných druhů ptáků této ptačí oblasti. Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informačního střediska v Domě Českého Švýcarska každý den od 9:00 do 17:00, v červnu až do 18:00 (pauza od 12:00 do 12:30)... Více na přiloženém plakátku.


18.4.2016


Pednáška Evy Kiedroňové, specialistky na psychomotorický vývoj dítěte

Přednáška Evy Kiedroňové na téma psychomotorický vývoj dítěte a správná manipulace, která se koná 31. 5. 2016 v 10.00 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Více na přiloženém plakátku.


16.4.2016


Kalendář akcí na 2. čtvrtletí 2016

Kalendář akcí na duben až červen 2016 v pdf najdete ZDE:


1.4.2016


Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 05-07/2015 ze dne 9. září 2015 Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016.. Dotační program ke stažení (v pdf) ZDE: Žádost ZDE:


18.1.2016


Asistenti prevence kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489


11.12.2015


Archiv

Počasí v regionu

Počasí Krásná Lípa - Slunečno.cz

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě
.

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Program kina

29.5. 15:00
Konečně doma

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku