Nepřehlédněte

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Aktuality

Rekonstrukce knihovny

Opravy v městské knihovně řádně pokračují. Rekonstrukce probíhá v průběhu letních prázdnin. Knihovna je pro veřejnost uzavřena, ale věřte, že výsledek bude stát za to.


22.7.2016


Krásnolipské trio bude koncertovat v kapli ve Vlčí Hoře

Město Krásná Lípa Vás zve na koncert Krásnolipského tria "Napříč hudebními žánry od klasiky až po vydatnou porci argentinského tanga". Trio ve složení Zuzana Čermáková a Jaroslav Šťastný - housle a Michal Janiš - klávesy bude koncertovat v sobotu 30. července 2016 od 18:00 hodin v kapli ve Vlčí Hoře. Slovem nás večerem provede Karel Jarolímek.


19.7.2016


V srpnu bude v kapli ve Vlčí Hoře koncertovat Tony Ackerman

Opět se můžeme těšit na koncert známého amerického kytaristy – Tony Ackermana, který svým koncertem rozezvučí v sobotu 6. srpna 2016 od 18:00 hodin kapli ve Vlčí Hoře.

 


19.7.2016


Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 268 televizí, 22 monitorů a 1 204,00 kg drobného elektra

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 268 televizí, 22 monitorů a 1 204,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 75,47 MWh elektřiny, 2 916,02 litrů ropy, 340,89 m3 vody a 3,38 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 17,87 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 64,74 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.


18.7.2016


Cross Parkmaraton 2016

Pozvánka pro příznivce běhu, krásné přírody a nevšedních zážitků do Krásné Lípy na Cross Parkmaraton 2016, který je součástí Dne Českého Švýcarska. Poběží se v sobotu 27. srpna - cross maraton / cross půlmaraton / 10km / dětský štafetový běh / dětský Parkmaraton. Více informací, propozice a přihlášky najdete na stránkách http://www.parkmaraton.cz/.


18.7.2016


Dům služeb dostal nové označení

Po opravě fasády, společných prostor a části interiérů, probíhají v Domě služeb další úpravy. Dokončují se práce na nové ordinaci rehabilitace v přízemí a modernizuje se veřejná knihovna v prvním patře. Dnes bylo instalováno nové označení budovy ve směru z ulice Masarykova.


18.7.2016


S veřejnou ochránkyní práv se příliš neshodneme!

Na základě stížnosti několika romských rodičů, prověřuje situaci v naší škole veřejná ochránkyně práv (VOP) Anna Šabatová. Při její návštěvě Krásné Lípy 31. května jsme jí, v průběhu společného dvouhodinového jednání, informovali o našich mnohaletých aktivitách v sociálním začleňování a práci s romskou minoritou. Informovali jsme ji i o řadě nedostatků a komplikací v nastavení podpory ze strany státu v této oblasti. Jednání s představiteli města předcházelo nejprve jednání se stěžovateli. Základní školu ani její ředitelku úředníci VOP nenavštívili.

Následně jsme dne 16. 6. 2016 obdrželi výzvu s několika návrhy na řešení situace. Návrhy úřadu VOP jsme se podrobně zabývali. Zjišťovali jsme případný (ne)zájem rodičů žáků 1. A. o případné prázdninové doučování (na schůzku se dostavilo 5 rodičů!), následně jsme dle doporučení požádali Město Rumburk o vyjádření k problematice přestupu našich žáků do škol v Rumburku, konzultovali jsme navržená opatření s pedagogickými odborníky, atd. O našem dalším postupu a pozici jsme informovali paní ombudsmanku dopisem dne 14. 7. 2016, kde jsme se vyjádřili jednotlivě ke každému ze zaslaných návrhů. Hlavní doporučení – promíchání žáků jednotlivých tříd - jsme samozřejmě jednoznačně odmítli. Naše odpověď v plném znění je k dispozici na webových stránkách města a na našem facebookovém profilu.

Domníváme se, že náš postup v případě rozdělení loňských prvních ročníků nebyl diskriminační a jeho přínosy je potřeba vyhodnotit s dostatečným časovým odstupem. Příčinu stávajícího stavu, vidíme především v tom, že romští rodiče, bohužel ve většině, projevují o vzdělání svých dětí velmi malý zájem, podobně i o předškolní a mimoškolní aktivity. Tyto děti pak, přes veškerou naši snahu, podporu a nabídky, přichází do vzdělávacího procesu nepřipraveny. Tímto by se měl urychleně zabývat především stát, který na „zabezpečení“ těchto rodin vydává neúčinně a nesystematicky miliardové částky ze svého rozpočtu.

Své stanovisko k návrhům zaslali paní Šabatové i rodiče stávající 1. B., a někteří další občané Krásné Lípy, i ta jsou dostupná rovněž na našem webu.

Vzhledem ke skutečnosti, že v měsíci červnu v naší základní škole proběhlo opakovaně (ve školním roce již třetí) šetření České školní inspekce, zabývající se opět především prvními ročníky, můžeme očekávat další tlak na změnu organizace výuky. Je zarážející kolik energie a sil, je situaci v naší základní škole státními úřady věnováno. Ta pak naopak chybí tam, kde bychom iniciativu a podporu státu očekávali a potřebovali.

Jan Kolář

Přílohy:

 1 - VOP Šabatová - výzva KL.pdf
 2 - odpověď města KL - VOP 1.pdf
 3 - odpověď města KL - VOP vč. přílohy.pdf
 4 - VOP - reakce rodičů 1. B kopie.pdf
 5 - Rumburk - dotaz.pdf
 6 - stanovisko Rumburku - odpověď.pdf
 7 - Votápková 20160712_dopis_Šabatová_final.pdf
 8 - reakce rodičů z I. a II.C a rodičů buducích prvňáků alternativní třídy.pdf


15.7.2016


Turnaj Open České Švýcarsko

Minulý týden byl věnován hře v šachu. Již tradičně se v Krásné Lípě odehrál turnaj v šachu Open České Švýcarsko. Na turnaj bylo přihlášeno 64 hráčů, z nichž dva z turnaje odstoupili. Hrálo se celkem 9. kol v termínu od 2. 7. do 9. 7. 2016, kdy za TJ Krásná Lípa bojovalo 9 hráčů. Nejstarším účastníkem byl pan Jiří Princ r. 1939 a nejmladšími byli David Křelina a Tomáš Halama, oba r. 2007. Z největší dálky přijel pan Stanislav Juříček, z klubu Zbrojovka Vsetín. A nyní výsledky: 

  1. místo Jiří Gregor, TJ Neratovice (mistr mezinárodní šachové federace)
  2. místo Tomáš Buchar, TJ Krásná Lípa
  3. místo Jiří Průdek, TJ Krásná Lípa 

Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.

(jd)


15.7.2016


Počasí v Krásné Lípě - červen a květen 2016

Počasí v Krásné Lípě - červen 2016

Máme za sebou nejteplejší červen od počátku měření v roce 2009. Maximální teplota již s přehledem atakovala tropickou třicítku a minimální teplota byla spíše typická pro červenec nebo srpen. Oproti červnům v minulosti nepřišla tentokrát žádná výrazná studená sprcha, která by srazila odpolední teploty na několik dnů na hodnoty kolem 10°C.

První třetina června přinesla příjemné počasí s teplotami kolem 20°C odpoledne a 14°C ráno. 3. června se v odpoledních hodinách přehnala bouřka s úhrnem 10 mm srážek. Vítr vál slabý z východních směrů do 8 m/s.

Druhá třetina června byla chladnější a deštivější. Teploty se odpoledne pohybovaly do 19°C a ráno se držely kolem 12°C. Ve dnech od 13. do 17. 6. se občas vyskytly slabé přeháňky nebo bouřky. Nejvýznamnější byla 16. června, ve které napršelo 9,8 mm srážek. Vítr se stočil na směr z jižních směrů a občas nabral na síle, V nárazech foukalo do 10 m/s.

Třetí třetina června již přinesla letní dny. 23. 6. vyšplhala teplota na 28°C, následující dny pak atakovala tropickou třicítku. Tropy ale nevydržely dlouho. Následoval přechod studené fronty, která do Krásné Lípy přinesla pouhé 2 mm srážek. Do konce června převládalo standartní červnové počasí s občasnou přeháňkou a odpolední teplotou do 23°C.

Bouřky a lijáky byly v červnu v rámci Ústeckého kraje poměrně častou záležitostí. Díky nim napršelo na některých místech vysoko přes 150 mm srážek. Krásné Lípě se tentokrát drtivá většina těchto srážek jednoduše vyhnula. Celkově napršelo 77 mm srážek. 

 Počasí v Krásné Lípě - květen 2016

Měsíc květen bývá v některých letech vstupenkou do léta včetně silných a srážkově vydatných bouřek (např. léta 2009, 2011, 2012), někdy má spíše nádech kolikrát březnového počasí (rok 2009). Letošní květen byl v Krásné Lípě z dlouhodobého hlediska průměrný tak jako květen loňský... Pro pokračování klikněte na Více.

 

Více


15.7.2016


Kulturní léto v Krásné Lípě

Na přiloženém plakátku najdete výběr z připravovaných akcí v Krásné Lípě na léto 2016. Další najdete v Kalendáři kulturních a sportovních akcí na 3. čtvrtletí 2016.


14.7.2016


Výlety s certifikovanými průvodci do Českosaského Švýcarska

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás a Vaše přátele zve na červencové výlety s certifikovanými průvodci do Českosaského Švýcarska. (Vyhlášené termíny na druhou polovinu července.)

„Za tajemstvím Jetřichovických skal“ / Termín realizace: 20. července  2016 (středa). Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-a-exkurze/za-tajemstvim-jetrichovickych-skal

„O prázdninách do Drážďan“ / Termín realizace: 21července  2016 (čtvrtek). Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/o-prazdninach-do-drazdan 

Za divočinou Českosaského Švýcarska aneb dálková trasa Zadním Švýcarskem /  Termín realizace: 23. července  2016 (sobota). Více k výletu: http://www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/za-divocinou-ceskosaskeho-svycarska-aneb-dalkova-trasa-zadnim-svycarskem.

„O prázdninách do Saského Švýcarska“ / Termín realizace: 28. července  2016 (čtvrtek). Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/o-prazdninach-do-saskeho-svycarska

„Tramvají do skal“ / Termín realizace: 30. července 2016 (sobota). Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/tramvaji-do-skal 

Více k programům na sezónu 2016 zde: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem.


14.7.2016


29. ročník Tour de Feminin vyhrála Dánka Ludwig Cecilie Uttrup a v hodnocení družstev si nejlépe vedl Russia National Team

V neděli 10. července 2016 se jela 5. závěrečná etapa XXIX. ročníku světového poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „TOUR de FEMININ - O cenu Českého Švýcarska“, po které se na krásnolipském náměstí za účasti významných hostů – patronů závodu, zástupců spolupracujících měst a obcí a sponzorů konalo slavnostní vyhlášení 5. etapy a výsledků celého závodu.

Kompletní informace o závodu včetně zajímavostí, přehledů a statistik z minulých ročníků, výsledky jednotlivých etap a celého závodu doplněné fotografiemi najdete na stránkách: http://www.tourdefeminin.com/cz/

Video na ČT Sport "Závod Tour de Feminin vyhrála Dánka Ludwigová": http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/cyklistika/335601-zavod-tour-de-feminin-vyhrala-danka-ludwigova/

Video a fotografie na webu Ústeckiého kraje "Závod Tour de Feminin vyhrála Dánka Ludwigová": http://www.kr-ustecky.cz/zavod-tour-de-feminin-vyhrala-danka-ludwigova/d-1703007

Několik fotografií z průběhu závodu v Krásné Lípě najdete ZDE:

Videa: Tour de Feminin 2016 – START: https://youtu.be/RHZHKePEWHQ, Tour de Feminin - 4. etapa, průjezdy Krásnou Lípou: https://youtu.be/vWaB02XdQrs, Tour de Feminin 2016 - 5. etapa, průjezdy a cíl: https://youtu.be/5Sre2ZJLf9U 

Pozornost si zaslouží i Tour de Feminin na Facebooku (https://www.facebook.com/tourdefeminin/), kde najdete mnoho fotografií nejen z posledního ročníku závodu a videa s netradičními pohledy včetně leteckých, která jistě zaujmou nejen fanoušky cyklistiky.


11.7.2016


Koncert Jiřího Bárty

2. 7. 2016 bylo v 18 hodin zahájeno Kulturní léto v Krásné Lípě 2016 koncertem známého violoncellisty Jiřího Bárty. Koncert, který se konal v kostele sv. Máří Magdalény, se těšil velké účasti návštěvníků nejen z okolí, ale i ze zahraničí. Byl to velmi příjemný večer strávený s panem umělcem, který všechny skladby hrál z paměti.

(jd)

Další fotografie ZDE:


5.7.2016


Informace o dočasném uzavření městské knihovny


24.6.2016


Kalendář kulturních a sportovních akcí na 3. čtvrtletí 2016


22.6.2016


Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 05-07/2015 ze dne 9. září 2015 Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016.. Dotační program ke stažení (v pdf) ZDE: Žádost ZDE:


18.1.2016


Archiv

Počasí v regionu

Počasí Krásná Lípa - Slunečno.cz

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě
.

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Program kina

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku