CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Aktuality

1. ročník Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě

Od pondělí 16. dubna bude v rámci programu Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě probíhat celá řada akcí a to nejen v Krásné Lípě. Do Ozvěn se zapojilo 25 škol v našem Šluknovském výběžku, které se budou v dubnovém projektovém týdnu věnovat oslavám Dne Země a v rámci výuky budou promítat filmy s ekologickou tématikou. V úterý 17. dubna můžete společně s námi uklidit koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského údolí. Sraz je v 8:00 před MěÚ Krásná Lípa. S sebou nezapomeňte vhodné oblečení, obuv a dobrou náladu. Od nás dostanete rukavice. V cíli akce zajištěn táboráček s opékáním buřtů. Ve středu se krásnolipská škola promění v ekojarmark a o den později, ve čtvrtek 19. 4. bude od 9:00 do 13:00 na Křinickém náměstí připraveno zábavné třídění odpadu s možností odevzdání vysloužilých drobných elektrospotřebičů. V pátek symbolicky otevřeme letošní turistickou sezónu představením nové turistické trasy „Kyjov – Hřebec - Klenotnice – Kyjov“ V sobotu se můžete vydat nejen na elektrokolech na jízdu podél hranice NP. Sraz je před Domem Českého Švýcarska v 10:00 a ve 14:00.

Vyvrcholením celého týdne bude nedělní program, který začíná v 10:00 v Domě Českého Švýcarska hned na dvou scénách. Mezitím co se v kinosále budou promítat filmy se zaměřením na kvalitu ovzduší v konferenční místnosti bude probíhat hlavní program moderovaný Petrem Vackem. Připravena je celá řada přednášek a zajímavých setkání s předními odborníky rozdělena do několika tematických bloků, které doplní vyhodnocení soutěže "Vzduch je naše moře" a blok "malých ekologů" ze ZŠ Krásná Lípa. Po 16 hodině program v Domě ČŠ ukončí ředitel festivalu Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. zhodnocujícím příspěvkem Environmentální etika v sociokulturních kontextech a na úplný závěr mohou zaznít dotazy přítomným přednášejícím. Po celou dobu v rámci prezentace čisté osobní přepravy bude možnost si na Křinickém náměstí zdarma vyzkoušet jízdní kola s elektropohony.

Finále nedělního programu obstará Vladimír Merta, který bude od 18:00 koncertovat v kulturním domě. Koncertu bude předcházet ocenění významným osobnostem za přínos k udržitelnému rozvoji regionu České Švýcarsko Zbyňkem Linhartem, senátorem za obvod Děčín.


20.4.2018


Zápis do Mateřských škol

9. května 2018 od 15:30 do 17:30 se ve školce v Masarykově ulici koná zápis dětí do mateřských škol v Krásné Lípě. S sebou nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ včetně přílohy a přijďte s dítětem. Žádost s přílohou si můžete vyzvednout ve školkách nebo vytisknout z webových stránek školy www.zskrasnalipa.cz

Ještě před zápisem se ve školkách koná den otevřených dveří. 2. května od 8:00 do 10:00 ve školce v Masarykově ulici s ukázkou způsobu práce v rámci alternativní pedagogiky. Tentýž den od 10:00 do 12:00 se „otevře“ školka ve Smetanově ulici. Přijďte rozhodně se svými dětmi.


20.4.2018


Ukliďme svět – ukliďme Česko - ukliďme Křinici

Město Krásná Lípa se zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ a během úterý jsme uklidili koryto říčky Křinice. Zatím se nám povedlo uklidit za pomoci cca 30 dobrovolníků 685 kg odpadu. Ještě čekáme na výsledky dětí ze základní školy a mateřské školy a také dětí z T-klubu a Amari-klubu, které budou uklízet ještě po zbytek týdne. Celý týden probíhají různé aktivity v rámci akce „Ozvěny ekofilmu“, které jsou zaměřeny na ochranu přírody, práci s dětmi a mládeží, zábavné třídění odpadu atd.
Jsme velmi rádi za tuto aktivitu místních dobrovolníků, kteří nám pomáhají udržovat přírodu našeho města v centru Českého Švýcarska krásnou, čistou a udržovanou pro naše potomky. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi zapojili!

Několik dalších fotografií najdete v naší fotogalerii.


20.4.2018


Rockový nářez v krásnolipském kulturáku

V rockový kotel proměnily krásnolipský kulturák, v sobotu 14. dubna, hity Kabátu v podání skupiny Kabát revival Varnsdorf. Další fotky ve fotogalerii ZDE:


17.4.2018


Omezení dopravy v průběhu cyklistického závodu Okolo Vlčí hory

V sobotu 28. 4. 2018 se bude konat již 4. ročník cyklistického závodu s názvem Okolo Vlčí hory. V čase od 13:00 až 16:00 hodin bude platit jednosměrný provoz ve směru závodu (ve směru hodinových ručiček) viz. mapka.

Propozice a časový harmonogram závodu najdete na webu - http://vlci-hora.mandaone.cz/propozice/

Zdroj: Mandavan, z. s.


13.4.2018


Doprava v okolí základní školy bude bezpečnější

Auta v ulicích stále přibývají a jiná samozřejmě není situace ani v okolí naší základní školy. Stále více žáků je k výuce ráno přiváženo a odpoledne odváženo rodiči, přibylo i automobilů, které zde v průběhu dne parkují. Křížení ulic Školní a Komenského je během dne velmi vytížené, do značné míry špatně přehledné, s nevhodným obousměrným vedením provozu. To vše, spolu se zvýšeným pohybem dětí i dalších pěších osob přináší zvýšená bezpečnostní rizika. Přesvědčit se o tom je možné každé všední ráno. V rámci možností se na provoz snaží dohlížet asistent prevence kriminality, ale jde jen o pomocné opatření.

Připravili jsme proto stavební projekt „Zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v ulici Školní“, který bude výše uvedená rizika do značné míry zmírňovat. Řešení spočívá v celkové změně režimu dopravy, kdy ve Školní ulici bude doprava pouze jednosměrná z Varnsdorfské do Komenského k radnici, stejně tak i od Pražské jednosměrně a opět k radnici. Nebude tedy již možný obousměrný průjezd pod budovou školy.

Před základní školou bude vybudováno nové parkoviště (dnes v provizoriu), vzniknou nová stání ve Školní ulici, budou vybudovány nové chodníky. Součástí je i částečná výměna a rekonstrukce odvodnění komunikace a úprava veřejného osvětlení.

Samostatnou částí bude rekonstrukce povrchů chodníků v prostoru mezi radnicí a Domem služeb, kde je patrné již značné opotřebení a řada nebezpečných nerovností. Původní letitý litý asfalt bude nahrazen betonovou dlažbou. V těchto dnech již došlo k předání staveniště. Zahájí se geodetickými pracemi a odfrézováním povrchů. Celá akce je rozplánována do celkem tří etap tak, aby nedošlo k zásadnímu omezení provozu kolem školy ve školním roce, většina prací ve Školní ulici proběhne o prázdninách. Zároveň by rekonstrukce neměla ohrozit vedení objízdné trasy při cyklistickém závodu Tour de Feminin a při Dni Českého Švýcarska. Pokud nenastanou závažné komplikace, mělo by být do konce prázdnin hotovo.

Zhotovitelem díla je společnost ZEPS s.r.o. ze Cvikova, celkové náklady budou činit cca 6,4 mil. Kč. V současnosti, bohužel, není možné na podobné opatření získat státní ani evropskou dotaci, proto bude akce financována z vlastních prostředků. Zvýšení bezpečnosti našich dětí je jasnou prioritou.

Jan Kolář, starosta


11.4.2018


Informační den pro veřejnost na Úřadu práce v Rumburku

Hledáte zaměstnání? Nevíte v jakém oboru hledat uplatnění? Nemáte přístup k informacím o trhu práce a volných pracovních místech? Uvažujete o rekvalifikaci? Potřebujete pomoc při výběru školy a studijního oboru? Potřebujete pomoc s životopisem? 

Informační den pro veřejnost neboli den otevřených dveří Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání se uskuteční 16. května 2018 od 8:00 do 17:00 na Úřadu práce v Rumburku. 

Poradenské služby jsou nejen pro uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, ale i pro širokou veřejnost, také pro studenty, žáky a jejich rodiče a osoby se zdravotním postižením. Všechny poradenské služby jsou zdarma.


4.4.2018


Informativní rozbor pitné vody

V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí nyní informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. Více informací najdete v přiloženém letáčku.


22.3.2018


Svoz bioodpadu v roce 2018

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v hnědých nádobách přímo od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 04.04.2018. Doba svozu bude v daný den od 06:00 hodin do 20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x za 14 dní ve středu.

Podrobnější informace – Lenka Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz


8.3.2018Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz