CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Pozemky pro výstavbu rodinných domů zdarma

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Koncert na schodech

Přijít na koncert Krásnolipského komorního sboru můžete v úterý 25. června na Křinické náměstí. Koncert se koná na schodech Domu Českého Švýcarska a začíná v 18.30.


24.6.2019


Nabídka majitelům psů

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému majiteli psa, který má u nás zaplacený místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně na radnici, nebo v kanceláři technických služeb v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout instruktážní video z roku 2014, které najde ZDE:


20.6.2019


Tour de Feminin se letos pojede již po 32

Tradiční mezinárodní etapový cyklistický závod žen letos startuje na Křinickém náměstí v Krásné Lípě ve čtvrtek 11. července. Závod rozdělený do pěti etap vedoucí krajinou Šluknovského výběžku a Českokamenicka měří celkem 399,9 km a trvá až do neděle 14. 7. Cílem závěrečné 5. etapy je opět krásnolipské náměstí, kde po dojetí cyklistek následuje vyhlášení výsledků nejen poslední etapy, ale i slavnostní vyhlášení výsledků celého závodu. Plakát s místy a orientačními časy průjezdů, bulletin, výsledky v průběhu závodu a další informace najdete na stránkách: www.tourdefeminin.com Tour de Feminin na Facebooku: https://www.facebook.com/tourdefeminin

Tour de Feminin – přehled uzavírek

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa pořádá ve dnech 11. – 14. července 2019 XXXII. ročník světového poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „TOUR de FEMININ – O cenu Českého Švýcarska“. Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.

1. etapa – 11. července 2019 – čtvrtek
Úsek Lipová – Velký Šenov bude uzavřen v obou směrech od 15.00 – 16.00
Varnsdorf, náměstí Dr. E. Beneše – úplná uzavírka od 15.30 – 17.30
Krásná Lípa, Křinické náměstí – úplná uzavírka od 13.00 – 14.00
Úsek Krásná Lípa – Kyjov – Doubice bude uzavřen v obou směrech od 16.00 – 17.00
Úsek Doubice – Rybniště bude uzavřena v obou směrech od 16.00 – 17.00 
2. etapa – 12. července 2019 – pátek
Jiříkov náměstí – bude uzavřeno od 10.00 – 10.10 hodin a od 12.00 – 13.30
Úsek Rybniště – Doubice bude uzavřen v obou směrech od 11.00 – 12.00
Úsek Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech od 11.00 – 12.00 
3. etapa, časovka – 13. července 2019 – sobota
Úsek Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí Hora – Brtníky – Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Krásný Buk – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech pro všechna vozidla od 9.00 – 13.30 
4. etapa – 13. července 2019 – sobota
Rumburk, Lužické náměstí – úplná uzavírka od 15.00 – 19.00 
5. etapa – 14. července 2019 – neděle
Krásná Lípa, Křinické náměstí – úplná uzavírka od 11.00 – 13.30
Úsek Rybniště – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech od 11.00 – 14.00
 
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“

19.6.2019


Znáte kvalitu vody ve svém bazénu?

Máte vlastní bazén či vířivku? V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR) nabízí základní mikrobiologický rozbor bazénové vody. Více informací na přiloženém letáčku nebo v pdf ZDE:


17.6.2019


Oslavy 5 let Dráhy národního parku

Město Krásná Lípa a Sebnitz společně oslaví zprůchodnění železniční tratě mezi oběma zeměmi a sídly národních parků České a Saské Švýcarsko.

Oslavy se budou konat v sobotu 6. července na nádražích v obou městech s různými doprovodnými aktivitami. Na hlavním vlakovém nádraží v Krásné Lípě najdete stánky se zajímavým sortimentem, občerstvení a tipy na výlety. V průběhu dne zde vystoupí country kapela Ruksak, Kapelle Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Obercunnersdorf, Krásnolipský komorní sbor, mažoretky Mochomůrky a country kapela Harcovníci. Po Dráze NP s průvodcem přímo ve vlaku se můžete vydat historickým motoráčkem (dle platného jízdního řádu, linka T2 a U28) a rovněž s průvodcem vyrazí i autovláček na okružní jízdy Krásnou Lípou. Přijďte si užít prima den na vlakové nádraží do Krásné Lípy.

 

Akce se uskuteční za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.


14.6.2019


Společné jednání starostů Šluknovska pod Dymníkem

V pátek 7. června se potřetí v novém funkčním období sešli na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) starostové či jejich zástupci ze 17 obcí regionu (bez Varnsdorfu). Tentokrát byly hostitelem Staré Křečany. Jednání se účastnil i senátor Zbyněk Linhart. Na programu jednání byla následující témata: přeshraniční zdravotní péče, financování rozpočtů obcí, bezpečnostní situace a připravovaná optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku a situace v Lužické nemocnici v Rumburku.

K tématu poskytování přeshraniční zdravotní péče pro občany Šluknovska na jednání vystoupili představitelé zdravotní pojišťovny RBP, kteří představili svoji nabídku, kdy jsou připraveni pro své klienty nabídnout možnost čerpání zdravotní péče v blízkém saském příhraničí v rámci zákonného zdravotního pojištění. Nabídka je, v kontextu stále se zhoršující dostupnosti základní lékařské péče v regionu, velmi zajímavá a starostové přislíbili podporu informační kampani, kterou RBP-zdravotní pojišťovna v nejbližší době v regionu spustí.

Další host, Ing. Jiří Aster, tajemník a člen předsednictva Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, v zajímavé prezentaci představil systém vyrovnávání regionálních ekonomických rozdílů v SRN prostřednictvím přerozdělování sdílených daní. Zjednodušeně lze říci, že ekonomicky výrazně výkonnější spolkové země z jihu Německa pomáhají chudším regionům, převážně na severu země. To lze považovat za inspirativní pro ČR, neboť strukturálně postižené regiony (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj) na výrazné zvýhodnění a podporu, přes všemožné deklarace, stále jen čekají.

Nejvíce času starostové věnovali informacím k problematice bezpečnostní situace a připravované optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku, které přednesli plk. Ing. Petr Sytař, náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu v Ústí nad Labem a plk. Ing. Pavel Pechy, zástupce vedoucí ÚO Děčín Policie ČR. Bezpečnostní situace je stabilizovaná, statistiky vykazují v regionu klesající nápad trestné činnosti, s výjimkou drogové problematiky. Policie v kraji, i na Děčínsku, se potýká s dlouhodobým nedostatkem policistů, nedaří se doplňovat tabulkové početní stavy. Vzhledem k vývoji technologií, změnám v charakteru a trestné činnosti, a i s ohledem na nedobrý personální vývoj, připravuje Krajské ředitelství optimalizaci policejních útvarů, a to nejen na Děčínsku. Starostové byli seznámeni se základními principy chystaných změn s tím, že v průběhu měsíce srpna proběhne další jednání na Krajském ředitelství PČR v Ústí nad Labem. Již v této fázi však několik starostů vyjádřilo obavy z připravovaných změn.

Na závěr jednání proběhla diskuse k problematice záchrany Lužické nemocnice, a. s. v Rumburku. Starosta Rumburku Ing. Lumír Kus v dopise hejtmanovi Ústeckého kraje (který na vědomí zaslal i předsedovi SPRŠ) vyjádřil nespokojenost s neustálým odkladem jasného rozhodnutí ve věci případného převzetí Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a. s. Zároveň v dopise sděluje, že pokud do 27. 6. 2019 neobdrží město Rumburk k tomuto jasné stanovisko, nebude nadále schopno udržet nemocnici v provozu a bude muset přistoupit k jejímu uzavření. V rozsáhlé diskusi starostové Šluknovska vyjádřili nesouhlas s postupem Ústeckého kraje, resp. Krajské zdravotní a. s. Prostřednictvím senátora Zbyňka Linharta se opakovaně obrátí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. O pomoc požádají předsedu Vlády Andreje Babiše a opakovaně Zastupitelstvo Ústeckého kraje na plánovaném zasedání 24. 6. 2018 v Ústí nad Labem. Je potřeba jasně říci, jak bude státem, krajem a pojišťovnami zajištěna akutní lůžková péče pro 55. tis. občanů Šluknovska, navíc v době prázdnin, kdy počet obyvatel v regionu výrazně narůstá.

Na příštím jednání se starostové sejdou začátkem září v Rybništi.

Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska


12.6.2019


Město plné květin 2019

Město Krásná Lípa i letos vyhlásilo soutěž Město plné květin. Účastníkem soutěže se může stát občan, který na území města Krásná Lípa vlastní byt, obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemníkem bytu a živými květinami si v průběhu vegetační sezóny vyzdobí vnější okenní parapety či balkony, a to ve směru k městské komunikaci. Soutěže se mohou účastnit s vhodnou sezonní výsadbou květin i majitelé či nájemci předzahrádek podél městských komunikací. 

Účastníkem soutěže se stává občan: osobním vyplněním přihlášky, přihlášením jinou osobou (např. sousedem apod.) nebo na návrh člena hodnotící komise. Přihláška do soutěže je k dispozici v podatelně městského úřadu nebo v kanceláři č. 5 či na www.krasnalipa.cz (v záložce Úřad – Formuláře a žádosti). Vyplněné přihlášky přijímá podatelna městského úřadu od 29. dubna 2019 do 30. srpna 2019. Přihlášky je možné zaslat i elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@krasnalipa.cz 

Nejpozději do 13. září 2019 pak bude pořízena fotodokumentace všech přihlášených objektů. Hodnotící komise je tříčlenná, složená ze starosty města a 2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, každý finanční částkou 1000 Kč. Na odměnu není právní nárok, návrh hodnotící komise schvaluje Rada města Krásná Lípa. 

Odměna bude vyplacena pouze občanům, kteří nejsou evidováni jako dlužníci města Krásná Lípa.


30.5.2019


Ocenění za rozvoj Českého Švýcarska 2019

Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, se obrací na širokou veřejnost k zaslání návrhů na ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji Českého Švýcarska 2019.

„Považuji za důležité opakovaně vyzdvihovat pozitivní příklady lidí, kteří nás mohou inspirovat a motivovat, a současně jim alespoň touto cestou poděkovat za úsilí učinit region Českého Švýcarska lepším místem pro život nás všech.“ uvádí Linhart na svých webových stránkách.

Oceněny mohou být osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, senátním obvod Děčín). Návrhy na ocenění může posílat kdokoli, a to nejpozději do 25. června 2019 písemně na adresu: Zbyněk Linhart, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf nebo e-mailem na adresu: radim@burkon.cz. V nominaci uveďte jméno navrhované osobnosti, stručné zdůvodnění své nominace a kontakt (telefon, e-mail) na Vás a na nominovanou osobnost (víte-li).

„Ocenění je čestné a není spojeno s finanční odměnou. Pět osobností, vybraných z Vámi zaslaných návrhů, bych rád symbolicky ocenil dne 31. srpna 2019 v Krásné Lípě, u příležitosti Dne Českého Švýcarska. Těším se na Vaše návrhy a předem děkuji za Vaši angažovanost.“ píše Linhart.

V letošní roce se jedná o druhý ročník. V roce 2018 byli Cenou senátora za rozvoj Českého Švýcarska oceněni: první ředitel Českého Švýcarska, o. p. s. Marek Mráz, ředitelka Zámku Děčín Iveta Krupičková, starostka obce Růžová Helena Křížková, geodet a badatel Karel Stein a emeritní středoškolský profesor Emil Tuma. Více informací o probíhajícím i minulém ročníku najdete na webu: http://zbyneklinhart.cz


30.5.2019


Očkování psů

Očkování psů v Krásné Lípě proběhne v sobotu 29. června 2019 v 16:30 v budově Technických služeb města Krásná Lípa, Pletařská 22/3. Ceny očkování: vzteklina 150 Kč, kombinace 350 Kč.


27.5.2019


Změny v souvislosti s rekonstrukcí sběrného dvora

Z důvodu rekonstrukce sběrného dvora v Technických službách v Pletařské ul., bude od 3. 6. 2019 sběrný dvůr přesunut do objektu bývalého ACHP v Čapkově ul.. Sběrný dvůr v Technických službách bude pro příjem odpadu zcela uzavřen do konce listopadu 2019. V Technických službách bude fungovat pouze výdej pytlů na separovaný odpad, pytle na komunální odpad a kupóny pro rekreanty, hlášení závad v městských bytech, a to pouze v uvedené dny... Více na přiloženém plakátku.


17.5.2019


Upozornění pro nájemníky městských bytů


9.5.2019Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz