CS Čeština DE Deutsch

Aktuality

Naše základní škola funguje dobře

Začalo to krátce po začátku školního roku 2015-2016, zbytečnou hysterií kolem rozdělení dětí do prvních tříd. Pro připomenutí uvedu, že jsme otevřeli tři první třídy: 1. A s dětmi, které nenavštěvovaly MŠ, a u školního zápisu se projevila jejich výrazná nepřipravenost, shodou okolností šlo o děti ve většině romské. Proč asi, ponechám stranou, je to sice ten hlavní problém, který nikdo neřeší, ale to je na jinou diskusi. V 1. B byly zařazeny děti se standardními výsledky, i romské, prosím. A pak ještě, jako úplná novinka vznikla 1. C – tedy třída s alternativními prvky výuky, mimochodem její nabídka byla veřejně inzerována.

Před televizními kamerami však dostali dostatečný prostor jen nespokojení rodiče, jako na povel pokřikující před školou. Právě ti, jejichž děti dosahovaly u zápisu špatné výsledky a studijní předpoklady. Mimochodem, na radnici za mnou dorazila pouze jediná nespokojené matka. Tím zájem rodičů o vzdělávání vlastních dětí v podstatě skončil. Na rodičovské schůzky se většinou nedostavují, na společné aktivity ve škole taktéž, konzultační hodiny paní ředitelky nevyužívají.

Záhy tedy dorazila Školní inspekce, hnedle nadvakrát, aby tedy prověřila tzv. nerovné zacházení, diskriminaci a neinkluzivnost atd. Inspekce tedy šetřila, občas se chovala podivně a nestandardně a nakonec se na nějaký čas odmlčela. Na radnici se, podobně jako dotčení rodiče, ani nezastavila. Po téměř půlroce nám nakonec poslala inspekční zprávu a výsledek šetření stížností. Ty totiž byly oním důvodem celé estrády. Stížností, o nichž jsme do té doby oficiálně nevěděli. První stížnost byla pro ministra pro lidská práva a druhá pro ombudsmanku. Jeden stěžovatel je anonymní a druhým byl, nám dobře známý, předseda romského občanského sdružení Čačipen Robert Ferenc, jež si teď před jménem uvádí vysokoškolský titul Bc.

Jak moc oprávněně, šetří policie, stejně tak jako jeho další trestnou činnost.

Inspekční zpráva konstatuje některá pochybení, ovšem o diskriminačním jednání či segregaci ani slovo. Řada výtek je již historií, neboť v mezičase došlo k jejich nápravě. Např. začínající pedagog, zatím bez předepsané kvalifikace, byl nahrazen v oné problematické 1. A zkušenou třídní učitelkou s mnoha lety praxe. Stejně tak byl vrácen chybně vybraný 500,- Kč poplatek za učební materiály u několika propadlíků.

Některá tvrzení inspekce však považujeme za nepřesná a zkreslená. Příspěvek 700,-Kč vybíraný v 1. C, který měl zakládat údajnou nerovnost v přístupu ke vzdělávání, si odsouhlasili sami rodiče, a to jako příspěvek dobrovolný, určený a vybíraný sdružením rodičů, tedy mimo školu. Škola jím nedisponuje. Stejně tak je sporná údajná nedostatečná přítomnost školního asistenta či speciálního pedagoga. Až na ně bude škola dostávat dostatek potřebných peněz, budou v dostatečném množství a na všech potřebných místech. Takto bych mohl pokračovat dále.

Ovšem s malým zpožděním za inspekční zprávou, dorazil přípis náměstka školního inspektora, v němž nám navrhuje na základě zjištění inspektorů odvolání ředitelky.

Rada města všechny zaslané dokumenty pojednala, vyřídíme je dle dispozic. Zároveň bylo rozhodnuto, že ředitelku školy RNDr. Ivanu Preyovou neodvoláme. Uvedené důvody neshledáváme natolik závažné, naopak s prací ředitelky opakovaně vyjadřujeme spokojenost. Avšak nespokojenost s jednáním náměstka školního inspektora sdělím ministryni školství paní Valachové.

Kauza rozpoutaná s podivnou motivací a pochybnými osobami významně mediálně poškozuje naší základní školu i město Krásná Lípa. Shodou okolností časově koresponduje s obecnou politickou diskusí k chystané tzv. školní inkluzi. Tu mimochodem, v zásadě již mnoho let, naše ZŠ aplikuje. O tom, jaké to může mít negativní dopady pro školu v obci s vysokým zastoupením romské populace, můžeme odborníkům v Praze kvalifikovaně vyprávět dlouhé hodiny. My však především vnímáme a nezapomínáme i na závazek k rodičům, kteří se svým dětem věnují, připravují se s nimi, účastní se společných školních aktivit a posouvají tak naše město a společnost dál. A těch je naštěstí zatím ještě většina.

Omlouvám se za poněkud větší podrobnost tohoto textu, ale v médiích, především v TV, dostaneme zpravidla prostor pro jednu větu a navíc často v odlišných souvislostech, než ve kterých byla vyslovena. Zároveň děkuji všem, kteří nám vyjadřujete pochopení a podporu naší pozice.

Jan Kolář, starosta města

 


29.2.2016


Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Jsme na Facebooku