CS Čeština DE Deutsch EN English

Cyklostezky

V současné době jsou v území Šluknovského výběžku vyznačeny cyklistické trasy o celkové délce cca 40 km. Jsou vedeny po veřejných a lesních cestách, které mají odpovídající technický stav. V některých úsecích jsou tyto trasy používány i pro pěší turistiku (POZOR - chodec má vždy přednost). Síť cyklistických tras navazuje na existující síť tras i mimo vlastní území národního parku. Stejně jako turistické stezky i cyklistické stezky návštěvníky dovedou na zajímavá místa Českého Švýcarska.

211
Rožany - Šluknov - Staré Křečany - Krásná Lípa - Rybniště - Chřibská - Kytlice

Celá trasa měří 46 km. Na cestě je několik vrchů, avšak cyklistu to mnoho nezpotí. Cesta se vine z hraničního přechodu Rožany - Sohland, skrz naučnou stezku lesnickou, přes Šluknov a Staré Křečany dále směrem ke Krásné Lípě. Ze Starých Křečan je poněkud obtížnější, ale jen nakrátko, na Skřivánku se kříží s trasou č. 3014. Pak proběhne Krásnou Lípou, kolem informačního střediska. Protne další trasu, tentokrát č. 3013 a dál přes Vápenný vrch vás zavede do Rybniště a Chřibské. Zde se nachází nejstarší funkční sklárna Evropy. Vy ji minete z pravé strany, dále odbočíte doprava přes Krásné Pole směrem na Kytlice.

3029
Vysoká Lípa - Šaunštejn - Tokání - Chřibský hrádek - Doubice - Kyjov - Vlčí Hora

Celá trasa měří 17 km a z velké části vede po hranicích národního parku. Patří mezi kopcovitější trasy, ale zato vede krásnou krajinou hodnou obdivu. Začíná v obci Vysoká Lípa, vine se kolem hradu Šaunštejn Českou silnicí. Pod Ptačím kamenem odbočuje do Táborového dolu, jímž se dostanete po zdolání většího stoupání na Tokání. Zde si můžete odpočinout po namáhavém výstupu. Značení vás poté dovede přes křižovatku Na Saule, pod Chřibským hrádkem do Doubic a Kyjova. Po cestě potkáte dvě odbočky na trasy č. 3031 a 3032. Naším cílem je však osada Vlčí Hora, do které se dostaneme Dlouhým Dolem, plným krásných hrázděných domků. A zde pod rozhlednou cesta končí.

3031
Doubice - Zadní Doubice

Celá trasa měří 9 km a i když je krátká, patří mezi ty opravdu těžké. Začíná na odbočce z trasy č. 3029 mezi Doubicí a Kyjovem. I když z počátku je cesta kryta asfaltem, nenechte se zmást. Po 4 kilometrech na vás čeká prudké klesání po štěrkové cestě (pozor nebezpečné). Na konci klesání trasa končí. Na hraničním přechodu Zadní Doubice - Hinterhermsdorf, se objevuje nová trasa č. 3032 a umožňuje pokračovat dvěma směry.

3032
Kyjovské údolí - Zadní Doubice

Celá trasa měří 9,5 km a ukáže vám krásy Kyjovského údolí. Je jednou z lehčích a pohodlných cest. Začátek naleznete v Kyjově, kde se sbíhají trasy č. 3013 a 3029. Provede vás Kyjovským údolím až do Zadní Doubice. Po cestě se k ní přimyká spojovací trasa č. 3033. Ze Zadní Doubice značení směřuje k osadě Kopec a obci Brtníky, napojuje se na trasu č. 3014 a svou cestu končí.

3033

Trasa měří 3 km a je spojnicí mezi trasami č. 3014 a 3032

3013
Jedlová - Malý Stožec -Chřibská - Horní Podluží - Studánka - Krásná Lípa - Kyjov

Celá trasa měří 21 km. Vcelku má jen malé převýšení, ale vine se krásnou krajinou. Vyráží ze stanice Českých drah Jedlová společně s trasou č. 3015, na Tolštejnské cestě se vlevo ubírá kolem Malého Stožce směrem k železniční stanici Chřibská. Než však k ní dorazí, odbočí vpravo a pod kopcem Žulovcem vás zavede do Horního Podluží. Protne Horní Podluží a po mírně nezpevněné cestě pokračuje vstříc unikátu, který v Čechách nemá obdoby, k bývalému pětiramennému větrnému mlýnu. Přes obec Studánku vás cesta zavede k pramenům říčky Křinice a dále do Krásné Lípy, kde se setkává s trasou č. 211. Odsud zbývá již jen pár kilometrů do poklidné osady Kyjov, v níž značení končí, aby se z č. 3013 stala dvě další 3029 a 3032.

3014
Dolní Poustevna - Vilémov - Mikulášovice - Tanečnice - Brtníky - Mikulášovice - Vlčí Hora - Zahrady - Dymník - Rumburk

Celá trasa měří 30 km. Vede od hraničního přechodu k hraničnímu přechodu, od rozhledny k rozhledně. Není nikterak náročná, vede po velmi dobré cestě, ale je trošku více do kopce. Začátek najdete na hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz společně se začátkem trasy č. 3043 nebo se na trasu můžete připojit z tamního nádraží. Dále pak vede přes Vilémov a Mikulášovice, kde se kříží s trasou č. 3041. Po pravé straně uvidíte krásnou rozhlednu Tanečnice, až k ní lze na kole dojet. Značení však pokračuje dále na Brtníky a Vlčí Horu a postupně se střetává s trasami č. 3032, 3033 a 3029. Na tomto úseku se trošku zapotíte, ale odměnou vám může být návštěva rozhledny Vlčí hora, kterou zleva cesta míjí a ubírá se dále k osadě Zahrady. Zde opustí značení asfaltovou vozovku a pokračuje poněkud horší cestou mezi pastvinami. Po chvíli se střetává s trasou č. 211 a pokračuje k další rozhledně našeho kraje, k Dymníku, po velmi příjemné lesní asfaltové cestě, která v městě Rumburk končí na hraničením přechodu Rumburk - Seifhennersdorf. Než však ke konci dojedete nezapomeňte navštívit zdejší Loretánskou kapli, kde zároveň najdete i informační středisko.

3015
Varnsdorf - Dolní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Kytlice

Celá trasa měří 17 km. Začíná na přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf a vede přes celé město, dále přes Dolní Podluží do Jiřetína pod Jedlovou. Zde je mnoho zajímavých zastávek. Štola Jana Evangelisty, informační středisko, hornické muzeum, křížová cesta na Křížové hoře. Značení dále pokračuje na zříceninu hradu Tolštejn, odkud je možné zajet na nedalekou rozhlednu Jedlová. Trasa pak pokračuje po Tolštejnské cestě k nádraží Jedlová a poté směrem na Kytlice.

3041
Lipová - Velký Šenov - Mikulášovice

Trasa měří 16 km a má dva cíle - konce. Kvalita cest je velmi dobrá, cestu občas zpestří nějaký ten kopeček. Trasa začíná na hraničním přechodu Lipová - Neugersdorf a vine se přes obec Lipová k Velkému Šenovu. Dále pak na Mikulášovice, kde se kříží s trasou č. 3014, a samotná se rozdvojuje. Jedním směrem na hraniční přechod Mikulášovice (Tomášov) - Sebnitz, kolem rozhledny Tanečnice a druhým na hraniční přechod Mikulášovice - Hinterhermsdorf, pod Hraničním vrchem.

3042
Šluknov - Království - Rumburk - Jiříkov

Trasa měří 17 km a vede po celkem slušné cestě. Je vhodná pro svátečního cyklistu. Začátek trasy je ve Šluknově, kde se střetávají ještě dvě další trasy a to č. 3043 a 211. Cesta pokračuje do Království a poté příjemnou lesní asfaltkou k restauraci Zámeček. Odtud vás čeká příjemný sjezd do centra Rumburku, kde byste měli udělat alespoň krátkou přestávku a navštívit několik zajímavostí tohoto města. Z centra vás pak dělí od konce trasy cca 3 kilometry. A co že je oním cílem? Hraniční přechod Jiříkov - Neugersdorf, kde začíná poslední nejmenovaná trasa č. 3043.

3043
Jiříkov - Šluknov - Staré Hraběcí - Lipová - Severní - Lobendava - Dolní Poustevna

Trasa měří 36 km a běží od jednoho hraničního přechodu k druhému. Kvalita cest je přiměřená. Začátek je na hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf. Dále vás cesta provede Jiříkovem, kde se nachází další hraniční přechod, tentokráte Jiříkov - Ebersbach. Dále pak přichází obtížnější úsek hraničním hvozdem do města Šluknova. Zde se kříží s trasami č. 211 a 3042 a dále se ubírá na Staré Hraběcí a hraniční přechod Lipová - Sohland, kde se setká s trasou č. 3041 a pokračuje přes osadu Liščí do obce Severní. Zde můžete pokračovat na hraniční přechod Severní - Steinigtwolmsdorf. Nebo můžete jet dále do obce Lobendava. Zde můžete podruhé pokračovat přes hraniční přechod Lobendava - Langburkersdorf. Nebo můžete jet dále do Dolní Poustevny. Zde se spojí dvě trasy v jednu a u hraničního přechodu končí.

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz