CS Čeština DE Deutsch EN English

Už víte kde postavit dům?

Akce „Pozemky na výstavbu zdarma“ úspěšně pokračuje

Nabídka zvýhodněné kupní ceny při koupi pozemků města vhodných pro výstavbu se setkala s velkým zájmem individuálních stavebníků. V současné době roste v Krásné Lípě nejvíce nových domů za poslední léta. Dotační systém umožňuje zájemci o stavbu rodinného domu získat pozemek (1.200 m2) při splnění předepsaných podmínek zcela zdarma, formou vratky kupní ceny. V současné době tak s podporou města roste dvacítka nových domů. V několika případech již byla kupní cena stavebníkovi po kolaudaci domu vrácena.

Aktualizovali jsme proto nabídkový katalog vybraných pozemků vhodných pro výstavbu, kde zájemce získá jednoduchým způsobem základní přehled a informaci o konkrétním pozemku. Zájemce si však může i samostatně v územním plánu vyhledat vhodný pozemek, a pokud je v majetku města, vztahují se na jeho prodej stejné podmínky.

Pro případné zájemce uvádíme přehled užitečných odkazů:

Pro informace nebo s dotazy se obracejte na p. Karla Mareše, Městský úřad Krásná Lípa, Odbor výstavby, investic a životního prostředí, Email: mares@krasnalipa.cz, telefon: 412 354 832.

V přehledu vybraných pozemků pro výstavbu rodinných domů v Krásné Lípě najdete i zobrazení konkrétních pozemků v mapové aplikaci Google, což umožňuje velmi rychlou orientaci a identifikaci nabízeného pozemku.

Jan Kolář, starosta města
26. 5. 2017


Několik zajímavostí o Krásné Lípě

Krásná Lípa nabízí vysoký standard občanské vybavenosti, zahrnující síť obchodů a služeb, lékařskou péči, dostatečnou kapacitu předškolních zařízení, dobře vybavenou základní školu v modernizované historické budově, dobré silniční i železniční spojení a samozřejmě dostatečně kapacitní inženýrské sítě. Je tu klidné bydlení obklopené fantastickou přírodou. Krásná Lípa leží na rozhraní NP České Švýcarsko, CHKO Labských pískovců a CHKO Lužických hor. Na dosah je zde také mnoho obdivuhodných míst hned za hranicemi v Sasku.

Letáček "Už víte...? Šest otázek, šest odpovědí...

Letáček "Na prázdniny nemusíte jezdit daleko"
České Švýcarsko není jen samotný národní park, ale stejnojmenná destinace zahrnující daleko širší území, ve kterém se nachází mnoho zajímavostí. Alespoň některé vám zde připomínáme. Chtěli bychom vás inspirovat k tomu, abyste své volné chvíle strávili u nás, tedy vlastně doma, a objevovali zde nová místa pro svůj odpočinek.

Dům Českého Švýcarska

Od roku 2007 na náměstí funguje zcela nový dům určený především pro návštěvníky regionu, který se stal významným turistickým cílem Ústeckého kraje.
http://www.ceskesvycarsko.cz


Sportovní areál Českého Švýcarska

V místě za sokolovnou byly ještě v roce 2002 zbytky škvárového hřiště, malých hřišť na volejbal a zborceného zbytku dílen. V následujících letech vznikl na tomto místě velký sportovní areál. Také byla zrekonstruovaná tělocvična a v místě bývalých dílen (kde byla vyrobena první slavná motorka Čechie-Böhmerland) je nyní recepce areálu se SportBarem.
Sportovní areál Českého Švýcarska, Čechie Böhmerland


Cimrák

Největší městský rybník (téměř 3 ha) byl kompletně opraven a stal se součástí odpočinkové zóny města. Má potenciál vnitroměstské rekreační oblasti s možností koupání. Na místě přístupném od sportovního areálu bylo vytvořeno přístavní molo. V budoucnu bychom chtěli nabídnout možnost výppůjčky lodiček a šlapadel.


Radnice

Novorenesanční budova se secesními prvky byla postavena v letech 1899 - 1900 jako sídlo spořitelny. Dnes zde najdeme městský úřad a poštu. Budova je usazena v parkové zeleni v Sadech Karla Hiekeho.


Lípa Resort

Hostel Lípa
Původně zdevastovaný tovární objekt, který prošel citlivou rekonstrukcí a z části se podařilo udržet jeho "tovární" ráz. Dnes zde najdete doplňkové služby jako je fitness, sauna, solárium, masáže a bowling. V horní části pak najdete jednodušší, ale přesto kvalitní ubytování.
Pension Lípa
Památkově chráněný (původně bytový) dům se přeměnil pod dohledem památkářů a v rukách citlivého investora v mimořádně působivý pension. Nabízí luxusní ubytování a ve spojení s dobrou kuchyní poskytuje zázemí i pro náročnou klientelu.
Aparthotel Lípa
Tvoří společně s oběma předchozími objekty rekreační areál Lípa Resort. Moderní, architektonicky modernoí stavba architekta Patrika Hoffmana uzavírá po leztech plochu Křinického náměstí. V roce 2013 získala cenu Stavba roku 2013.
http://www.lipa-resort.cz


Křinické náměstí

Svojí současnou moderní tvář získalo po nákladné rekonstrukci v roce 2010. Je rámováno pestrou směsicí domů, které zůstávají připomínkou různých historických zvratů, kterým město prošlo. Najdeme zde i jeden z nejstarších podstávkových domů krásnolipska, zdobné domy měšťanské, ale i hodnotné objekty moderní architektury. Říčku Křinici, která pramení v lesích nad městem a protéká náměstím, symbolicky připomíná v ploše náměstí kamenné koryto, vyskládané jako mouzaika v dlažbě, přes které se klenemostek střežený čtyřmi živly. Pískovcové sochy Země, Vzduchu, Vody a Slunce vytvořil akademický malíř Herbert Kizsa z Kadaně. Moderní kašna, vkusný moboliář a pečlivé parkové úpravy lákají ke klidnému posezení. V roce 2010 bylo po rekonstrukci Křinické náměstí oceněno titulem Dopravní stavba roku.


Pivovar Falkenštejn

V letech 2012 až 2013 byl na Křinickém náměstí zrekonstruován objekt bývalé restaurace (dříve banka, později hostinec) na minipivovar. Po mnoha desítkách let se tak opět ve městě obnovila tradice vaření piva. Pivo je zde vyráběno pomocí moderních technologií. V pivovaru je pro hosty připraven nekuřácký pivovarský lokál, který je příjemným prostorem nejenom pro konzumaci, ale i komunikaci a zábavu.
www.pivofalkenstejn.cz

Kino - kulturní dům

V letech 2002 až 2004 byl celý objekt uvnitř i vně rekonstruován a stal se multifunkčním kulturním zařízením, kde se nejen promítají filmy, ale konají se zde plesy, zábavy a společenská setkání. Objekt je také zázemím pro nejrůznější volnočasové aktivity. Jeho součástí je i amfiteátr umožňující konání venkovních akcí.
www.krasnalipa.cz


Základní škola a mateřské školky

Dnešní škola byla otevřena v roce 1871. V roce 1886 byla přistavěna postranní křídla. Celý školní areál prošel postupnou rekonstrukcí. Jeho součástí je i víceúčelové sportovní hřiště, návštěvnický areál Českého Švýcarska s venkovní učebnou, objekty školní jídelny, družiny, mateřského centra a školky.
www.zskrasnalipa.cz


Městský hřbitov

Je včleněn do areálu Městského parku. Začal sloužit 1. 10. 1892 a nahradil původní hřbitov u kostela sv. Máří Magdaleny. Především podél obvodových zdí naleznete řadu řemeslně zajímavých kamenických prací na rodinných hrobkách původních německých obyvatel. Po úpravách v minulých letech je hřbitov důstojným pietním místem. S parkem sousedí významná památka, tzv. Dittrichova hrobka (s kotelnou níže v parku) dnes, z důvodu neurčeného vlastnictví, bohužel, v žalostném stavu.
www.krasnalipa.cz


Městský park

Založen v letech 1888-1889 jako soukromý park, obklopující hrobku rodiny průmyslníka a mecenáše města Carla Ditricha. Původní areál byl v rámci celkové rekonstrukce v letech 2004-2006 rozdělen na vlastní park a lesopark. Celkem bylo nově vysazeno více než 500 stromů a 23 000 keřů. Sočástí parku jsou meandrující potůčky, rybníčky, upravené komunikace, vyhlídky, altánky a posezení. Parkem volně pojdeme ze samotného centra města do volné krajiny a lesů Českého Švýcarska.


Areál bytových domů - sídliště

Původně panelové domy prošly postupně modernizačními úpravami. Městem byla zástavba doplněna čtyřmi novými domy, z toho dvěma domy s pečovatelskou službou se zaměřením na seniory. V celém areálu byly upraveny komunikace, parkoviště, chodníky. Byla vybudována dětská hřiště, odpočinkové plochy, doplněn mobiliář a v neposlední řadě bylo vše citlivě zakomponováno do parkové zeleně.


Zámeček

Původně Hilleho vila, architektonicky mimořádně významná a hodnotná stavba z dob největšího předválečného rozkvětu krásnolipského textilního průmyslu. Po nepodařených pronájmech z první poloviny devadesátých let a po mnohaletých soudních sporech byl objekt téměř zdevastovaný. Naštěstí se podařilo spory ukončit a objekt byl prodán soukromé osobě, která jej velmi precizně a důkladně opravuje. Připravuje i obnovu okolního parku.


Cyklostezka - komunikační kříž

Je to z velké části vytvořená komunikace vedoucí z náměstí směrem k rybníku Cimrák, dále kolem Správy Národního parku ČŠ a na Děčín. Příčným směrem je to komunikace od sportovního areálu přes městský park k fotbalovému hřišti. Spojuje všechna důležitá místa v centru města. Nabízí řadu odpočinkových míst i hřiště pro děti.


Domovy pro seniory

Z bývalé nemocnice, architektonicky i hystoricky zajímavé budovy, vznikl domov pro seniory a ústav sociálí péče zřizovaný Ústeckým krajem. Komplex budov prošel postupně citlivou a rozsáhlou modernizací. Svůj druhý domov zde nachází zhruba stovka klientů.
/www.dsskl.cz


Správa Národního parku Českié Švýcarslo

Našla sídlo v chátrající budově bývalé ozdravovny. Ta byla zrekonstruována, naproti bylo vystavěno nové parkoviště s ozeleněním a informačními panely. V těsné blízkosti najdete vlakovou zastávku Krásná Lípa město.
www.npcs.cz


Naučný areál u školní družiny

Nový venkovní prostor, jehož smyslem je dětem z mateřských a základních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou přiblížit nejtypičtější živočichy, rostliny a další femomény chráněného území Českého Švýcarska. Naučný areál je umístěn na zahradě školní družiny u základní školy, a přestože není příliš rozhlehlý, o to víc je zábavný - můžete zde bloudi v přírodním labyritu, vystoupávat na skalní hrádek či posedět ve stínu pod altánem. Přírodní areál v rpůběhu školního roku slouží při školní výuce, je ale také otevřen veřejnosti.


Kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře

Slavnostním vysvěcením a první mší, kterou sloužil krásnolipský rodák a litoměřický kanovník Jiří Hladík, byla v sobotu 18. prosince 2010 uvedena do užívání nově zrekonstruovaná kaple panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře.
Rekonstrukce probíhala tři roky, financovalo ji město Krásná Lípa. Na opravu vnějšího pláště a oken přispěla i obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Celkové náklady činily více jak 1,2 mil. Kč.
Kaple tak postupně dostala novou střechu, přední věž, okna, vstupní dveře, balkon, novou elektroinstalaci, vnitřní omítky a opraveny byly i stropy. Objekt byl také zvenčí odvodněn.
Zvláštní kapitolou pak bylo vnitřní vybavení. Veškeré původní, ač často silně poškozeno, bylo opraveno a vráceno na místo. Dostalo pouze modernější barevný odstín, který koresponduje s novou vnitřní výmalbou. Moderní jsou i nová svítidla. Na rekonstrukci se výrazným způsobem podíleli krásnolipští řemeslníci. A to je i jeden z příjemných prvků celé akce. Důkladně byl opraven i oltář – této náročné úlohy se ujal Miroslav Vais z Krásného Buku.
Oprava střechy a oplechování proběhlo pod vedením Karla Hejduka, Petra Dernera, Rostislava Hlavy a Jiřího Králíka. Zednické práce a malby uvnitř provedli Josef Duska, Josef Herák a Roman Koiš. Vše potřebné pro jejich práci zajistili a na vše dohlédli vedoucí Technických služeb města Krásná Lípa Martina Hlavová a krásnolipský tajemník Jan Kolář.
Zvláštní kapitolou pak byla oprava elektroinstalace a především oprava a elektrifikace hodinového stroje z třicátých let minulého století. Desítky hodin jí věnoval Zdeněk Záhorský.
Dekoraci a úpravy interiéru a barevné řešení fasády navrhla děčínská architektka Eva Cerhová. Vnější fasádu realizovala společnost Stamo Děčín. Okna a dveře vyrobil rumburský truhlář Tomáš Knazovič.
Nábytek a vybavení opravil, nový balkon a přední kostelní věž vyrobil truhlář Josef Papoušek z Chřibské.
Všem těmto patří především velký dík za to, že slovy žehnajícího kanovníka Jiřího Hladíka: „Všichni zde právě dostali velký vánoční dar!“.


Köglerova naučná stezka

Naučnou stezku navrhl a zrealizoval ve třicátých letech minulého století krásnolipský rodák Rudolf Kögler, ale po druhé světové válce bohužel zanikla. Obnovit se ji podařilo až v roce 2006 díky projektu „Centrum Českého Švýcarska“, který kromě obnovy naučné stezky zahrnoval i další čtyři stavby ( Návštěvnické centrum, Centrum služeb, Sportovní areál, cyklostezky) a na který se krásnolipské radnici podařilo získat finanční prostředky z fondů EU i státního rozpočtu ČR v celkové výši přes 160 mil. Kč.
Na trase byly obnoveny a opraveny kapličky, křížky, schody, cesty i studánky. Nově postaveny byly informační tabule, exponáty, altánky a posezení a celkové rekonstrukce se dočkala i geologická mapa v Zahradách. Při rekonstrukci stezky spolupracovala radnice v Krásné Lípě např. s potomky a dědici Rudolfa Köglera, KČT Krásná Lípa, LČR LS Rumburk, správami CHKO Labské pískovce a Lužické hory, správou NP České Švýcarsko, firmou Konstruktiva Konsit, překladatelem Tomášem Salovem, vlastníky dotčených pozemků a mnohými dalšími institucemi i lidmi, kterým je nutno poděkovat.
Köglerova naučná stezka


Pomník padlých obyvatel Zahrad v 1. světové válce

Pomník v Zahradách (původně byl odhalený již v roce 1922 a až do šedesátých let minulého století byl na křižovatce silnic vedoucích do Vlčí Hory a Starých Křečan) se v roce 2012 podařilo po dlouhých padesáti letech obnovit díky osobnímu nasazení nadšenců Klubu českých turistů z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa. Díky společné iniciativě se na původní místo vrátily kameny, které byly do té doby deponované na hřbitově ve Sněžné. Místo samé se dočkalo sadové úpravy dle projektu Ing. Karla Hieka. Fotografie níže dokumentují historii, práce na pomníku a jeho slavnostní znovuotevření 22. září 2012.
/www.krasnalipa.cz


Rozhledna na Vlčí Hoře

Díky finanční dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Šluknovsko má rozhledna na vyhlídkové plošině nová okna, opravené vnitřní omítky a vymalovanou věž. Do rozhledny se tak za posledních čtrnáct let za pomocí různých grantů investovaly nemalé prostředky, díky čemuž má věž nové dubové schody, novou střechu, dřevěné opláštění včetně konzervačních nátěrů i nové vchodové dveře s bezpečnostní mříží. Posledního vylepšení se rozhledně dostalo před 125. narozeninami, které oslavila 24. května 2014.
www.kctkrasnalipa.cz


Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

Mobilní aplikace Artur