CS Čeština DE Deutsch EN English

Obecní systém odpadového hospodářství

Změna výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Od 1. ledna 2024 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  Žádáme poplatníky o kontrolu a případné zvýšení limitu pro platby prostřednictvím SIPO. Dále žádáme poplatníky, kteří platí poplatek bezhotovostně převodem z účtu, o úpravu částky v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Výše poplatku za poplatkové období (kalendářní rok 2024) pro poplatníky:
 • dle § 10e písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci – 1200 Kč,
 • dle § 10e písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
  • 18–64 let věku – 1200 Kč,
  • mladší 18 let věku – osvobozen od poplatku (není třeba podávat ohlášení k osvobození),
  • starší 65 let věku – úleva ve výši 600 Kč (není třeba podávat ohlášení k úlevě),
  • který je držitelem platného průkazu ZTP nebo ZTP/P– úleva ve výši 600 Kč (je třeba doložit ohlášení k této úlevě).

Ohlášení osvobození nebo úlevy dle čl. 3 odst. 3 výše uvedené vyhlášky je třeba podat správci poplatku ve lhůtě do 15. ledna kalendářního roku následujícího po příslušném kalendářním roce, ve kterém nastala změna.

Bližší informace Vám poskytne správce poplatku, kterým je Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 krásná Lípa, odbor výstavby, investic a životního prostředí, L. Fritscheová, tel.: 412 354 833, 778 757 426, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz.


Obecně závazná vyhláška města Krásná Lípa 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška města Krásná Lípa 1/2023 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

 • Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – dle obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 1/2023 (určeno správci poplatku – Městskému úřadu Krásná Lípa
 • Ohlášení nároku na osvobození k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – dle obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 1/2023 (určeno správci poplatku Městskému úřadu Krásná Lípa)

Kam s odpadem v Krásné Lípě

– informace najdete ZDE:

Pohled na Krásnou Lípu z dronu

Sběrný dvůr města Krásná Lípa

V sobotu 13. července 2024 jsou Sběrný dvůr a kancelář Technických služeb města Krásná Lípa uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

– provozní doba a informace ZDE:

Sběrný dvůr Krásná Lípa

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa

– platný od 1. 2. 2024 ZDE:

Odpady - ilustrační foto

Svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a biologického odpadu (BRO) od nemovitostí

– harmonogram ZDE:

Popelnice na komunální odpad Popelnice na bioodpad

Svoz tříděného (recyklovatelného) komunálního odpadu (pytlový sběr)

– harmonogram a svozová trasa ZDE:

Pytle na tridený odpad Klec na pytle s tříděným odpadem

Místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (tříděný odpad)

– seznam stanovišť sběrných nádob ZDE:

Místo se sběrnými nádobami na tříděný odpad

Zpětný odběr elektrozařízení

– informace najdete ZDE:

Kontejner na drobná elektrozařízení Sklad elektrozařízení ve sběrném dvoře

Výsledky odpadového hospodářství města Krásná Lípa

Základní výsledky odpadového hospodářství města Krásná Lípa za rok 2023 ZDE:

Získané poháry za třídění odpadu

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Skoro jasno

Teplota: 31,3°C
Index horka: 31,8°C
Vítr: bezvětří
Nárazy: 4 km/h
Směr větru: -
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 43%
Tlak: 1010,1 hPa
UV Index: 4

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Odkazy