CS Čeština DE Deutsch EN English

Významné a oceněné osobnosti

Od 8. 6. 2020

Ing. Zbyněk Linhart
Dlouholetý starosta města, senátor za okres Děčín. Zásadně se podílel na novodobém rozvoji města Krásná Lípa po roce 1989, spojeným s rozsáhlou investiční aktivitou, propagací města i širšího regionu.

Od 11. 12. 2017

Ing. Jan Havelka
Dlouholetý činovník Klubu českých turistů ČR, čestný předseda a mezinárodně respektovaná osobnost evropské turistiky.

Od 26. 10. 2009

Ing. Antonín Koláček
Významný průmyslník, mecenáš, který finančně podpořil rozvoj České Švýcarsko, o. p. s., zajistil prezentaci a podporu rozvojových projektů města Krásná Lípa v letech 2004 - 2008.

Od 18. 5. 2009

RNDr. Libor Ambrozek
Botanik, přírodovědec, politik, bývalý ministr životního prostředí Vlády České republiky, předseda Českého svazu ochránců přírody. Koncem devadesátých let minulého století se zásadním způsobem zasadil o vznik Národního parku České Švýcarsko. Jeho osobní zájem a podpora Krásné Lípy napomohly při realizaci řady rozvojových projektů, především v oblasti životního prostředí a budování infrastruktury.

Od 10. 8. 2006

PhDr. Jan Stráský
Ekonom, politik, mnohonásobný člen Vlády ČR, turista a cestovatel. V roce 2006 se stal předsedou Klubu českých turistů. Čestné občanství bylo uděleno za dlouhodobou vynikající spolupráci Klubu českých turistů s městem Krásná Lípa a za podporu při rozvoji našeho města a regionu Českého Švýcarska.

Od 4. 6. 1999

Mgr. Táťána Březinová
Spisovatelka a publicistka, novinářka, nositelka mnoha novinářských ocenění, publikovala řadu i místopisných publikací mj. 100 + 1 zajímavostí z nejsevernějších Čech. Zachránila nejstarší krásnolipský podstávkový dům na náměstí a dlouhá léta zde provozovala Muzeum Krásnolipska.

Mgr. Zdenka Plisková
Vynikající rumburská klavírní pedagožka, která během 61 let působení na rumburské ZUŠ, včetně pobočky v Krásné Lípě, vychovala mnoho nadšených hudebních amatérů, ale i profesionálních klavíristů. Od roku 1976 do roku 1996 hrou na klavír skvěle doprovázela dětský pěvecký sbor LIPKA.

Od 4. 5. 1996

Ing. Karel Hieke
Přední český zahradník a dendrolog, autor desítek odborných publikací. Je autorem projektů regenerace městského parku, rekonstrukce zeleně městského hřbitova a obnovy maloplošné městské zeleně v Krásné Lípě realizovaných v letech 1994 – 2011.

Prof. Ilja Hurník, DrSc.hc.
Hudební skladatel, významný hudební pedagog, dramatik a spisovatel. Mj. složil a městu Krásná Lípa věnoval slavnostní fanfáru, která měla veřejnou premiéru při slavnostním otevření rekonstruovaného Křinického náměstí, které proběhlo 5. června 2010. Nahrávku v provedení členů Ústřední hudby Armády České republiky si můžete poslechnout zde.

Ing. Tomáš Ježek, CSc.
Známý český ekonom, politik a vysokoškolský pedagog, spoluautor myšlenky kupónové privatizace, bývalý ministr Vlády České republiky pro privatizaci a správu národního majetku a předseda Fondu národního majetku. Zásadním způsobem podpořil Krásnou Lípu při realizaci projektů rozvoje městské infrastruktury.

JUDr. Richard Klos
Právník, specialista na autorské právo, věnoval desítky let života zkoumání historie nejsevernějších Čech a speciálně Krásnolipska, uspořádal systematicky dějiny Krásné Lípy, pomohl Krásné Lípě získat významnou část historického majetku města. Založil Spolek přátel Krásnolipska, inicioval pasportizaci drobných sakrálních památek a věnoval se záchraně podstávkových domů – architektonického fenoménu regionu. Bohatě publikoval, vedl odborné přednášky a exkurse.

28. 8. 2020

Vojtěch Šulc
Byl oceněn za dlouholetý přínos a spolupráci v oblasti vodního hospodářství a rybářství v Krásné Lípě, dlouholetý jednatel místní organizace Českého rybářského svazu.

RNDr. Ivana Jäckelová
Ředitelka naší základní školy, kterou úspěšně vede již 17 let. Úspěšně rozvíjí předškolní a školní vzdělávání o inovativní i alternativní způsoby výuky.

Jiří Vích
Zakladatel a čestný ředitel mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour de Feminin, jehož prostřednictvím zviditelnil Krásnou Lípu nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Hana Volfová
Byla oceněna za rozvoj a dlouholetou činnost v oblasti sociální práce, asistenčních a podpůrných činností v Krásné Lípě a na Šluknovsku.

Jiří Suda
Byl oceněn za svojí dlouhodobou dobrovolnickou činnost v oblasti požární ochrany, za svoji obětavou práci s dětmi.

Mgr. Hana Brabníková
Učitelka a vedoucí souboru Křiničánek. Oceněna byla za dlouhodobou práci v oblasti kultury při zachovávání lidových a folklorních tradic.

MUDr. Jan Prokop Škoda
Organizační vedoucí a zakládající člen folklorního spolku Dykyta. Oceněn byl za pečlivé a dlouhodobé uchovávání a šíření folklorních a lidových tradic.

Naděžda Semelková
Vedoucí folklorního spolku Lužičan. Oceněna byla za dlouhodobou péči o zachování folkloru, lidových tradic a rozkvět kulturního života města.

Václav Hieke
Předseda Klubu českých turistů Krásná Lípa. Ocenění převzal za mimořádný přínos v oblasti popularizace a rozvoje turistiky na Krásnolipsku.

14. 1. 2022

Jan Douda
Dlouholetý člen krásnolipského odboru KČT, organizátor výletů, zájezdů, mnoho let dělal náročnou a nevděčnou funkci hospodáře. Stará se o provoz rozhleden na Vlčí hoře a na Dymníku. Zatím posledním výrazným počinem byla organizace a aktivní účast na obnově kaple sv. Antonína Paduánského pod Vlčí horou. Oceněn byl za mimořádný celoživotní přínos v oblasti zájmové a dobrovolnické činnosti.

Mikuláš Peterka
Neúnavný organizátor desítek turistických akcí, stovek výletů, hlavní pořadatel veřejností nejnavštěvovanější krásnolipské akce Pochod pohádkovým lesem. Iniciátor brigád a dobrovolnické činnosti při budování a obnově turistické infrastruktury, studánek nebo sakrálních památek. Ocenění přavzal za mimořádný celoživotní přínos v oblasti zájmové a dobrovolnické činnosti.

28. 8. 2020

Ing. Milan Hulán
Popularizátor a podporovatel zdravého životního stylu, třídění odpadů a ochrany přírody. Ve všem zmiňovaném jde osobním příkladem a podporuje naše město a region při realizaci nejrůznějších ekologických akcí a programů.

Mgr. Marek Mráz
Zasloužil se o rozvoj nejen Krásné Lípy, ale celého našeho regionu, jako spoluzakladatel a první ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Díky jeho vizi a práci v oblasti cestovního ruchu se naše město i celý region stává vyhledávaným turistickým cílem.

Ing. Jiří Rak
Byl oceněn za dlouholetou práci v oblasti turistiky, propagace a cestovního ruchu města Krásná Lípa a blízkého i vzdáleného okolí. Neocenitelný je též jeho přínos v přeshraniční spolupráci.

Ing. Michal Osif
Byl oceněn za dlouholetou spolupráci s městem Krásná Lípa a místními spolky v oblasti turistiky a především cyklistiky. Díky jeho významné podpoře může Krásná Lípa každoročně přivítat cyklistky z celého světa při závodě Tour de Feminin.

Mgr. Ing. Antonín Sedlák
Byl oceněn za mimořádný a zásadní podíl na záchraně a generální opravě kostelních varhan v krásnolipském kostele.

Miroslav Vais
Dlouholetý moderátor stovek kulturních a společenských akcí.

Jan Máj
V lednu 2019 hrdinně zachránil, s nasazením života, dva tonoucí se chlapce z rybníka Smutňák. Oba chlapci se propadli do studené vody poté, co se pod nimi probořil led.

Ing. Arch. Eva Cerhová
Významně přispěla k celkové vizuální proměně města, a to jak proměně veřejných budov, tak i městských prostranství. Nejznámější a nejvýznamnější je její práce na návrhu přeměny Křinického náměstí, které se stalo dopravní stavbou roku 2010.

Mgr. Jan Němec
Dlouhodobě se věnuje historii našeho města i regionu, badatelskou činností neustále odhaluje nové poznatky především z průmyslových dějin našeho města.

Ivan Jakl
Byl dlouholetým kronikářem našeho města. Až další generace občanů plně docení jeho rozsáhlou a systematickou činnost.

Mgr. Karel Jarolímek
Nepochybně největší odborník na historii školství v Krásné Lípě. Občané města ho též znají jako nepřehlédnutelného moderátora významných kulturních akcí a jako spoluzakladatele Krásnolipského komorního sboru.

August Frind – akademický malíř – 21. 11. 1852 – 4. 8. 1934
Krásnolipský rodák August Frind se narodil v chudé rodině venkovského chalupníka. Díky finančnímu přispění krásnolipského průmyslníka Karla Dittricha mohl navštěvovat uměleckou akademii v Drážďanech vedenou profesorem Pohlem. Po ukončení studia na akademii pracoval mladý umělec v ateliéru profesora Pauwelese. Po dlouholetém pobytu v Mnichově se vrátil v roce 1890 zpět do Krásné Lípy, aby zde vytvořil řadu uměleckých děl pro mauzoleum rodiny Ditrichových, starokatolický kostel v Krásné Lípě a navrhl vitráže pro římskokatolický kostel sv. Máři Magdalény. Od roku 1912 se umělec trvale usídlil ve svém rodném městě.
V den 150. výročí jeho narození - 21. listopadu 2002 - byla tomuto umělci na domě č. 1 ve Smetanově ulici odhalena pamětní deska.

Anthony Philip Heinrich – jeden ze zakladatelů americké profesionální hudby – 11. 3. 1781 – 3. 5. 1861
11. března 1781 se v Krásném Buku narodil jeden ze zakladatelů americké profesionální hudby Anthony Philip Heinrich. Mládí prožil v Čechách, ale většinu svého dospělého života ve Spojených státech, kde se rozhodl živit hudbou. Je považován za jednoho z prvních profesionálních skladatelů ve Spojených státech.
Byl u vzniku New Yorkské filharmonie, kde dokonce předsedal ustavující schůzi New York Philharmonic Society, účastnil se prvního amerického uvedení Beethovenovy 1. symfonie C dur, kde vystoupil jako dirigent, houslista a klavírista. Jeho skladby se v té době staly součástí hudebního života v New Yorku, kde také soukromě vyučoval, dirigoval a organizoval koncerty. Působil i v řadě dalších měst např. ve Filadelfii dirigoval orchestr v divadle Southwark, podílel se na koncertech Haydnovi a Händelovi společnosti v Bostonu, kde rovněž působil jako varhaník v Old South Church. V bostonském hudebním časopise Euterpeiad, or Musical Intelligencer of Boston je Heinrich nazván Beethovenem Ameriky. Jako houslista, učitel hudby a skladatel působil také v Londýně a jeho skladby byly uvedeny i v Evropě např. ve francouzském Bordeau.
Pro nás byl tento krásnolipský rodák až do koncertu klavíristy Ing. MgA. Pavla Farského v roce 2015 neznámou osobou. Pavel Farský ho objevil v roce 1998, když pracoval na své diplomové práci věnované klavírní tvorbě skladatelů Spojených států Amerických. Farský je také zakladatelem Mezinárodního spolku Anthonyho Philipa Heinricha http://anthony-philip-heinrich.com.
Pořad Anthony Philip Heinrich - americký Beethoven ze srdce Evropy aneb Cesta z Krásné Lípy do Nového Yorku vysílaný 19.10.2016 na stanici Vltava.

Prof. August Stradal – hudební pedagog a skladatel – 17. 5. 1860 – 13. 3. 1930
August Stradal se narodil 17. května 1860 v Teplicích v Čechách. August Stradal absolvoval klasické gymnázium v Litoměřicích a hudební konzervatoř ve Vídni. Mladý umělec odešel v roce 1884 do Výmaru, kde se stal stálým žákem světoznámého hudebního skladatele Franze Liszta, kterého doprovázel v letech 1885 a 1886 do Budapešti a Bayreuthu. Ve 30. letech se v Krásné Lípě oženil s Rosou Zweigeltovou, zde se také trvale usídlili. Profesor August Stradal byl tvůrcem několika literárních děl, jako např. Vzpomínky na Franze Lista, Malý svaz apod., která vyšla v nakladatelství Paula Haupta v Bernu v roce 1929. V roce 1928 se August Stradal stal laureátem Československé Státní ceny. Prof. August Stradal zemřel 13. března 1930 v Krásné Lípě. Pochován je v rodinném hrobě Zweigeltových v Krásném Buku.

Anna Waldhauserová – básnířka a dramatička – 18. 1. 1860 – 12. 4. 1946
Narodila se 18. ledna 1860 v Krásné Lípě v rodině průmyslníka E. Michela. V osmnácti letech se provdala za Alfreda Waldhausera ze Šluknova. Anna Waldhauserová se stala významnou lidovou dramatičkou a básnířkou. Psala v krásnolipském nářečí. Ještě dnes jsou populární její divadelní inscenace, např.: Pochybní příbuzní, Pečené kuře, Smějící se třetí, Dračí peří, Křížkaři, Pašerák Himpich a další. V letech 1912 až 1938 vyšlo celkem 5 vydání básní v krásnolipském nářečí známých pod titulem "30 malých básní", "Upřímný pozdrav" a "Obecné klepy". Anna Waldhauserová zemřela 12. dubna 1946 v Krásné Lípě, je pohřbena na krásnolipském hřbitově.

Dr. Alois Weber – biskup litoměřické diecése – 24. 10. 1877 – 12. 9. 1948
Alois Weber se narodil 24. října 1877 ve Vlčí Hoře v domku č. 1 na úpatí stejnojmenné hory. Nejprve absolvoval obecnou školu ve Vlčí Hoře, později měšťanskou školu v Krásné Lípě. Od roku 1892 studoval gymnázium jezuitů v Bohosudově, po maturitě v roce 1896 teologickou fakultu UK v Praze, kterou ukončil doktorátem. Dr. Weber se stal kaplanem v Teplicích a katechetou reálného gymnázia v Ústí nad Labem. V roce 1931 narozeninami byl jmenován biskupem litoměřické diecéze. Pro svoji výbornou znalost českého jazyka si získal srdce všech věřících této diecéze. Po mnichovském diktátu došlo k roztržení litoměřické diecéze a biskupovi byly zakazovány vizitace v její protektorátní části. Pro náklonnost k českým věřícím a protinacistické smýšlení byl za okupace perzekvován. Dr. Alois Weber zemřel 12. září 1948 v Litoměřicích.

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 13°C
Zdánlivá teplota: 12,4°C
Vítr: 2,5 km/h
Nárazy: 3,2 km/h
Směr větru: VSV
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 83%
Tlak: 1009,1 hPa

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Mobilní aplikace Artur

Odkazy