CS Čeština DE Deutsch EN English

Aktuality

Program 5. zasedání Rady města Krásná Lípa

Program 5. zasedání Rady města Krásná Lípa, které se koná 14. ledna 2019 najdete ZDE:


14.1.2019


Nejsevernější zimní táboření v Čechách

Ve dnech 11. – 13. ledna 2019 pořádá KČT Krásná Lípa Nejsevernější zimní táboření v Čechách. Místem konání je areál základny ČSOP v Krásném Buku. Více informací na přiloženém letáčku.


9.1.2019


Pyžamová párty a pyžamový spinning v Doubici


9.1.2019


Novoroční ohňostroj

Novoroční ohňostroj bude v Krásné Lípě odpálen 1. ledna 2019 v 18:00 z hráze rybníka Cimrák.


30.12.2018


Novoroční výstup na Vlčí horu

Tradiční Novoroční výstup na rozhlednu na Vlčí hoře se koná 1. ledna 2019. Odchod z náměstí je v 11:30, ve 13 hodin bude na vyhlídkové plošině rozhledny novoroční přípitek z klubových i vlastních zásob. Délka trasy je cca 10 km.

Zdroj: www.kctkrasnalipa.cz


30.12.2018


Zastupitelé se sešli podruhé v novém volebním období

V pondělí 17. 12. 2018 proběhlo jednání zastupitelstva města, které mělo za úkol především schválit rozpočet města na příští rok. 
Nejprve však v úvodu složil slib zastupitel Petr Semelka, který na ustavujícím jednání chyběl. Následovala zpráva o plnění úkolů z minulého jednání, byla vzata na vědomí bez připomínek. Následně zastupitelé schválili rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarosty. Stejně jako v minulém období bude mít místostarostka Jana Drobečková na starost především sociální věci, spolupráci s příspěvkovými organizacemi a kulturu. Zbyněk Linhart se postará o rámcové ekonomické záležitosti, popř. o vybrané investice. Krátká diskuse proběhla okolo zastupování města v Radě Národního parku České Švýcarsko, kde je zástupcem města od založení NP právě Zbyněk Linhart. Následovalo schválení personálního obsazení kontrolního a finančního výboru, v nichž byla předsednictví i personální většina přenechána opozici. Zastupitelé si také schválili termíny dalších zasedání i rámcový plán práce.

V ekonomickém bloku byl schválen rozpočet města na rok 2019. Město bude hospodařit s celkovými příjmy ve výši 90,5 mil. Kč, s celkovými výdaji 101,8 mil. Kč. Rozdíl je kryt vlastními úsporami. V provozní části počítáme s úsporami ve výši 6,5 mil. Kč, a to i přesto, že v provozu máme zahrnuto i předfinancování dvou investičních projektů naší základní školy – rekonstrukci bezbariérové učebny fyziky a chemie a školní zahrady MŠ ve Smetanově ulici. Obě akce jsou zajištěny dotací. V investiční části je největší položkou rekonstrukce sběrného dvora TS, výstavba chodníků ve Varnsdorfské, Pražské a Stradalově ulici, atd. Byl také schválen střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022. Schváleny byly také neinvestiční příspěvky našim příspěvkových organizacím – ZŠ a MŠ Krásná Lípa ve výši 5,4 mil. korun a Kostka Krásná Lípa 1,15 mil. Kč.

Dále bylo rozhodnuto neprodat bytový dům Masarykova 16/1 z důvodu nízké nabídkové ceny (zájemce nabídl 2,1 mil. Kč). Naopak byl schválen převod členských práv k bytu č. 19 v Nemocniční ulici 1063/28 za cenu 350 tis. Kč. Byl schválen také prodej 3 pozemků na výstavbu RD v rámci akce POZEMKY ZDARMA.
Zastupitelé vzali na vědomí korespondenci starosty města s vedoucí Územního obvodu Policie ČR v Děčíně plk. JUDr. Zemanovou ve věci dopravně bezpečnostní situace ve městě, měření rychlosti, dopravní nehodovosti atd. Poté bylo schváleno podání několika dotačních žádostí: na výstavbu chodníku v ulici Křižíkova, chodníku Masarykova (k nádraží), obnova místní komunikace Dlouhý Důl (zbývající část). Byl také schválen tradiční dotační program na obnovu střech, plotů a fasád i dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2019. Také byla schválena veřejnosprávní smlouva pro výkon činnosti v oblasti přestupkové agendy pro obec Doubice. Další jednání zastupitelstva se bude konat začátkem března příštího roku.

Jan Kolář, starosta města


30.12.2018


Solideo potěšilo diváky čtvrtým adventním koncertem

Směsí koled a vánočních písní z období gotiky, baroka a renesance v provedení souboru Solideo vyvrcholila série letošních krásnolipských adventních koncertů. Pěkně navštívený koncert v předvečer Vánoc byl milou tečkou za letošním pestrým a bohatým kulturním programem.

Další fotografie ZDE:


24.12.2018


Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé,

adventní čas nás pomalu přibližuje k vánočním svátkům a k Novému roku. Letošní, mnoha významnými výročími doslova nabitý, „osmičkový“ rok se přehoupne do roku 2019. Díky několika volným dnům v jeho závěru budeme mít možnost zpomalit, zklidnit se, změnit rytmus. Užít si volný čas společně s rodinou, nejbližšími přáteli a kamarády. Nebo třeba jen vyrazit do krásné přírody kolem nás.

Ale než tak stane, musíme všichni zvládnout řadu úkolů a povinností, pořídit vánoční dárky, napéct cukroví, uklidit domov a zvládnout spoustu dalšího. Je potěšující, že i v tak náročném období si řada z vás najde čas na malé zastavení, na rozsvícení městského vánočního stromu nebo na návštěvu některého z adventních koncertů či trhů. A nabídka v našem městě je i letos opět pestrá. Advent jsme zahájili v kostele sv. Máří Magdaleny exklusivním provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, v podání souboru Gaudium Pragense pod vedením pana Lukáše Hurníka. Na své předvánoční trase se na našem náměstí zastavil i pohádkový kamion společnosti Coca-Cola, který potěšil stovky nadšených dětí, a z něhož jsme pak také rozsvítili městský vánoční strom. I pro následující adventní víkendy jsou připraveny další koncerty, vánoční tvoření, Turistické adventní trhy a další tematické aktivity.
S blížícím se koncem roku se nevyhneme také potřebě ohlédnout se a zhodnotit, jak se nám podařilo naplnit všechna přání a plány. Z pohledu radnice šlo o rok velmi úspěšný, kdy se nám podařilo realizovat všechny naplánované investiční akce, získali jsme zajímavé dotační prostředky, které umožní další rozvoj našeho města. Desítky hojně navštěvovaných kulturních, sportovních a společenských akcí ukázaly, že Krásná Lípa má co nabídnout, a to nejen svým občanům, ale i stále početnějším návštěvníkům a turistům. Výsledky podzimních komunálních voleb nám potvrdily správnost směřování a byly tou největší odměnou za naši předchozí práci. Rád bych proto poděkoval zaměstnancům města, kolegům zastupitelům, členům komisí a všem aktivním občanům, kteří společně s námi vytváří zajímavý a pestrý život v našem městě.
Přeji Vám, jménem svým i svých kolegů, příjemné a klidné prožití vánočních svátků, dobré zdraví i nezbytné štěstí v roce 2019!

Jan Kolář, starosta města


22.12.2018


Dostali jsme velmi neobvyklou "Péefku"

Mimořádný um krásnolipských pletařů nám neobvyklou formou představil pan Martin Veselík, nový majitel firmy Novia Fashion, s. r. o. Pletený obraz 145 x 80 cm, ze směsi vlny a bavlny s motivem Křinického náměstí.


20.12.2018


Prohlubujeme přeshraniční spolupráci

S panem Schmidt-Doll, ředitelem Kultur-und Torismusgesellschaft Pirna jsme včera podepsali partnerskou spolupráci na přeshraničním projektu s názvem Hudba nás spojuje. V rámci projektu financovaného z EU chceme mj. vydat další publikaci o našem významném hudeníkovi Augustovi Stradalovi.


20.12.2018


Další strana

Aktuální

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz