CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Pozemky pro výstavbu rodinných domů zdarma

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Organizace výuky v krásnolipské základní škole od 30. 11. 2020

skola.JPG

Od pondělí 30. 11. 2020 opět ve škole přivítáme některé naše žáky. Bližší informace najdete zde: Aktuální platné rozvrhy pak tady:

www.zskrasnalipa.cz


27.11.2020


Adventní koncert Vánoce s operou

Adventni-koncert-Vanoce-s-operou-plakatek.jpg1. adventní neděle je za dveřmi, chybět nebude ani tradiční koncert. I když, letos zcela netradičně, v online prostředí. Tedy, berme to z té lepší stránky, koncert si můžeme poslechnout v pohodlí našeho domova a navíc v čase, jaký nám vyhovuje, a to kdykoli od neděle 29. listopadu. Těšit se můžeme na sopranistku, operní pěvkyni Ivetu Hejdukovou, kterou na klavír doprovodí Maxim Biriucov a na sólové vystoupení klavíristy Egora Biriucova. Jak již bylo naznačeno, koncert, který byl předtočen v našem kulturním domě, si budeme moci pustit ze stránek nebo facebooku města od 29. listopadu. Přejeme krásný hudební zážitek.


27.11.2020


Důležité upozornění pro občany – lov černé zvěře

prase.jpgJako součást regulace populace divokých prasat na území města Krásná Lípa bude probíhat každou sobotu v měsících listopad a prosinec v čase 16.00–21.00 hod. společný lov na kachny a černou zvěř. Lov je organizován Mysliveckým spolkem Vápenka a bude probíhat v prostoru od rybníka Cimrák a lučních porostů směrem na Doubici. Lov mimo honební pozemky bude probíhat na základě rozhodnutí Odboru ŽP Rumburk, které je vydáno na žádost města Krásná Lípa, z důvodu zvýšeného výskytu škod na majetku občanů i města. Při lovu bude dbáno maximální opatrnosti.

Z bezpečnostních důvodů se v tuto dobu nezdržujte u Cimráku a v jeho okolí! Děkujeme za pochopení.

Město Krásná Lípa


27.11.2020


Z důvodu technické poruchy jsou dostupná na MěÚ jen tato telefonní čísla:

Mestsky-urad-vchod.jpg

412 354 838 – zástup podatelna (zde je možné řešit na MěÚ vše)
777 938 829 – mobil podatelna (zde je možné řešit na MěÚ vše)
412 354 840 – pokladna
412 354 845 – účtárna
412 354 847 – byty a nebytové prostory
412 354 848, 773 630 563 – sběrný dvůr, technické služby
 
Děkujeme za pochopení.

27.11.2020


Prodej vánočních stromků

prodej-vanocnich-stromku-121220.jpgKlub českých turistů Krásná Lípa uskuteční 12. 12. 2020 prodej vánočních stromků. Prodej se uskuteční na krásnolipském náměstí u lípy od 9:00 do 13:00 hodin (do vyprodání). V prodeji bude čerstvě řezaný smrk obecný (ztepilý), cena dle velikosti 100 až 220 Kč, zabalení 20 Kč.


25.11.2020


Informace z městské knihovny

Od dnešního dne (středa 25. 11. 2020) nabízí Městská knihovna Krásná Lípa výpůjčku knih přes "okénko". V případě zájmu o knihy volejte paní Malinovou: 412 354 837.


25.11.2020


Město přijme zahradníka

Bylinna-zahrada-Luzickych-hor.jpgMěsto Krásná Lípa přijme zaměstnance na pracovní pozici zahradník/zahradnice. Podrobnosti v pdf ZDE:


25.11.2020


Sedmnáctý listopad

Lavicka-Vaclava-Havla.jpgZa Protektorátu demonstraci studentů k 21. výročí vzniku Československé republiky okupanti potlačili s použitím pořádkové policie a jednotek SS. Při razii došlo k postřelení jednoho ze studentů – Jana Opletala, ten na následky zranění za několik dní zemřel. Jeho smrt vedla k další demonstraci, které se přes veškeré zastrašování ze strany okupantů, zúčastnilo tisíce lidí. Tato událost vyvrcholila v obrovský protest proti okupaci Československa. 16. 11. se v Berlíně konala porada za účastí Adolfa Hitlera a jejím výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol, zatčení a popravení vedoucích představitelů studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech. K této akci došlo v noci na sedmnáctý listopad 1939. O rok později, k výročí této tragické události, se ve Velké Británii schází zástupci studentského hnutí z 26 zemí a 17. listopad vyhlásí Mezinárodním dnem studentstva. O padesát let později si opět studenti připomínají smutné výročí. Jejich poklidné pietní shromáždění přerostlo v protirežimní demonstraci, která byla nelítostně potlačena, a to vedlo k protestům napříč celou republikou a později vyvrcholilo svržením totalitního režimu v Československu.

Tento významný Den si v Krásné Lípě připomínáme tradičním setkáním u Lavičky Václava Havla, po kterém, ať už v kostele nebo v kulturním domě, následuje slavnostní koncert. Letos, s ohledem na situaci, si Den boje za svobodu a demokracii připomínáme bez setkání i koncertu, ale třeba individuální návštěvou zmiňované lavičky…


17.11.2020


Divoká prasata škodí občanům i městu

prase-kresba.jpgNěkolik posledních let, intenzivněji pak poslední dva roky, pozorujeme zvýšený výskyt divokých prasat v okrajových částech Krásné Lípy, ale třeba i v Kyjově a v Dlouhém Dolu. Při hledání potravy stále častěji poškozují veřejně přístupné pozemky, jako jsou krajnice komunikací, plochy městské zeleně a parků. Není však výjimkou, že pronikají i do dobře oplocených zahrad téměř v centru města. Obzvláště občané z ulic Křižíkova, Havlíčkova nebo Elišky Krásnohorské s tím mají častou zkušenost. Dokonce i naši hasiči vyjížděli k zásahu, kdy bylo hlášeno prase v zahradním bazénu, právě v Křižíkově ulici. Na naši výzvu reagovali téměř 3 desítky občanů a nahlásili nám poškození svého majetku. Pohyb prasat v ulicích ve večerních hodinách zároveň významně snižuje i pocit bezpečí u našich občanů.

O zhoršující se situaci jsme se zástupci uživatele honitby Vápenka, která k uvedené lokalitě přiléhá, jednali i v minulých letech. Dostalo se nám příslibu zvýšeného odstřelu prasat. Poté, co se od letošního jara výskyt poškození pozemků, plotů i zahrad opakoval ve zvýšené míře, jsme vyvolali oficiální jednání s Mysliveckým spolkem Vápenka a Městským úřadem Rumburk, odbor životního prostředí – orgán státní správy myslivosti. V polovině měsíce září pak bylo tímto orgánem vydáno rozhodnutí o povolení lovu prasete divokého i na nehonebních pozemcích. Tedy laicky řečeno, prasata je možné lovit i na rozlehlých loukách, které jsou blíže zastavěné části obce. Lov je možný za přesně stanovených podmínek, v určených časech a za dodržení všech bezpečnostních zásad, a to s nejvyšší opatrností. Uvedenou problematiku konzultujeme i s místním oddělením Policie ČR. Toto opatření umožní myslivcům odstřel na plochách, které jsou blíže místům, kde je výskyt prasat opakovaně pozorován a kde dochází k častým škodám na majetku. Na základě pozorování členů mysliveckého spolku se v této lokalitě vyskytuje cca 25 jedinců. Není však vyloučen i případný občasný výskyt prasat ze sousedních honiteb.

V nadcházejícím období je dle dohody plánováno snížení tohoto počtu o cca 20 ks. Jako součást regulace populace divokých prasat na území města Krásná Lípa bude probíhat každou sobotu v měsících listopad (počínaje 14. 11. 2020) a prosinec v čase 16.00-21.00 hod. společný lov na kachny a černou zvěř. Lov prasete divokého pak bude probíhat na celém zájmovém území i v jiných dnech až do jarních měsíců roku 2021.

Město Krásná Lípa po dohodě s myslivci rozhodlo o nastavení motivačního prvku pro aktivní přístup k odstřelu prasat. Na základě schváleného dotačního programu (k dispozici na webu města) dostane lovec vyplaceno za každý ulovený kus tzv. zástřelné, a to ve výši 300,- Kč. Myslivec, který na určeném území v katastru města uloví do 30. 4. 2021 nejvyšší počet jedinců prasete divokého, získá od města Krásná Lípa finanční příspěvek na nákup střelné zbraně vč. příslušenství ve výši 35 tisíc korun.

Město Krásná Lípa zároveň zakoupí v dostatečném množství tzv. pachové ohradníky – odpuzovač divokých prasat. Přípravek se používá k odpuzování divokých prasat a ke snížení škod způsobených černou zvěří. Používá se v zemědělských oblastech, na zahradách, loukách, chalupách, a všude tam, kde je pohyb divokých prasat nežádoucí. V součinnosti s myslivci bude provedena instalace na vybraných místech. Dle potřeby bude prováděna opakovaně. V případě, že se nepodaří zredukovat početní stavy dle dohody, bude dále zváženo i použití odchytových klecí nebo odchytových obůrek.

V této souvislosti žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím, kdy spolu s Mysliveckým spolkem Vápenka budeme informovat o plánovaných termínech lovu na nehonebních pozemcích. V těchto termínech je pak nutné respektovat zákaz vstupu do určených lokalit a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí. Zároveň také žádáme občany, aby za ploty svých zahrad neodkládali biologický odpad a přebytky ze svých zahrad. Odložené zbytky pak lákají divoká prasata do blízkosti vašich obydlí. K významnému snížení populace černé zvěře dojde pravděpodobně i v důsledku připravovaného mimořádného veterinárního opatření kvůli africkému moru prasat. Věříme, že připravené komplexní opatření přinese výrazné snížení počtu prasete divokého v okolí a budou účinně minimalizovány škody na majetku města i našich občanů.

Jan Kolář, starosta města


13.11.2020


Po 119 letech má Krásná Lípa novou meteorologickou stanici

meteostanice-Krasna-Lipa-1.jpgZačátkem listopadu jsme uvedli do provozu novou veřejnou meteostanici. Je součástí prostranství u bankomatu České spořitelny. V předstihu upravená dlážděná plocha je doplněna i dalšími prvky originálního městského mobiliáře – lavičkami a květinovými truhlíky. Vše je vyrobeno, stejně jako konstrukce stanice, z moderního cortenového plechu, jehož povrchovou úpravu tvoří zoxidovaná vrstva železa.

Původní meteorologický sloup stál v dnešní Masarykově ulici, tehdy u poštovního úřadu. Jeho podstatná část s typovým označením „Tourist“ byla sériově zhotovena v Německu v továrně Wilhelma Lambrechta z Göttingenu, zde umístěna na podstavec a opatřena v té době velmi žádaným tzv. Lambrechtovým povětrnostním telegrafem pro přímé určení několika meteorologických prvků a předpovědi počasí na třicet hodin dopředu. Obec pořídila "Wetterhäuschen" v létě 1901 ze stotisícikorunového daru Carla Dittricha městu Krásná Lípa. Obec přišel na 600 korun. Kronikář si povzdychl, že "povětrnostní domek" byl nevhodně instalován proti slunci, což ovlivňovalo naměřené hodnoty.

Současná stanice nabízí údaje: fáze měsíce, den v týdnu, datum, měsíc, čas, teplotu vzduchu, množství srážek za 24 hodin, relativní vlhkost vzduchu, tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře i na nadmořskou výšku místa (420 m n. m.). Je doplněna informačními panely k historii meteorologických měření, k měřeným veličinám a k původní historické stanici. K stanici je na zemi instalován informační pochozí panel se směrovou růžicí, souřadnicemi zeměpisné délky a šířky a s několika důležitými daty z krásnolipské historie.

Stanice je originálním autorským designovým dílem Ing. arch. Evy Cerhové, přístroje a technická vybavení dodal RNDr. Aleš Jirásek a konstrukci vč. mobiliáře vyrobila společnost MIVAL, s.r.o. Milana Valáška.

meteostanice-Krasna-Lipa-2.jpgmeteostanice-Krasna-Lipa-3.jpgmeteostanice-Krasna-Lipa-4.jpgmeteostanice-Krasna-Lipa-5.jpg


9.11.2020


Sbírka Krabice od bot 2020

Krabice-od-bot-letak2020.pngI letos jsme se jako sběrné místo zapojili do akce Krabice od bot. Rádi byste, i přes tuto těžkou situaci, udělali dětem radost dárkem na Vánoce? Přineste dárek k nám do Kostky a my ho prostřednictvím sociálních pracovníků do Vánoc dětem předáme. Krabice k nám můžete nosit od 23. listopadu do 6. prosince 2020 v pondělí až pátek od 8:00 do 16:30. O víkendu je možné dárky nechávat v kavárně U Frinda na Křinickém náměstí 254/4 a to v sobotu od 9:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 17:00.

A jak Krabici od bot darovat?

  1. Vyberte si sběrné místo a pro jak staré dítě chcete dárek připravit. Dárek si rezervujte na webu www.krabiceodbot.cz
  2. Do krabice od bot zabalte pěkné dárky, které by i Vám udělaly radost, a napište na ní věk a pohlaví dítěte, pro které je určená.
  3. Dárek odneste na vybrané sběrné místo.
  4. Pokud nevíte co do krabice, nebo dáváte přednost rychlé pomoci, můžete rovněž poslat krabici online a přispět tak dětem a rodinám v nouzi.

Více informací v Kostce Krásná Lípa: tel.: 770 194 683, e-mail: bartosova@komunitnicentrum.com, nebo na webu www.krabiceodbot.cz

Kostka Krásná Lípa, p. o.


6.11.2020


Svoz tříděného odpadu – pytlový svoz

pytle-trideny-odpad.jpgProsíme občany, kteří využívají pytlový svoz tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za pochopení.

Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz

Svozový kalendář a mapku svozu najdete na webu www.krasnalipa.cz v menu úřad ► odpadové hospodářství.


6.11.2020


Zdravotní ústav nabízí informativní rozbor pitné vody

informativni-rozbor-pitne-vody(1).jpgZdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí občanům využívající k zásobování domácností pitnou vodou z individuálních zdrojů (studny, vrty) informativní rozbor pitné vody. Cena rozboru je (s DPH) 750 Kč, zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku a zaslání protokolu e-mailem. Nabídka platí do 30. 11. 2020. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu. Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz, nebo volejte zákaznickou linku 844 06 06 06. Více informací na přiloženém plakátku (v pdf ZDE:).


12.10.2020


Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz