CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Aktuality

Rozpočet města je schválen, na investice půjde 44 mil. Kč

V pondělí Zastupitelstvo města Krásná Lípa projednalo a schválilo rozpočet na rok 2018. Celkové výdaje budou 112 mil. Kč, z toho na investice půjde 44 mil. Kč. Vše je kryto vlastními, popř. dotačními prostředky, nečerpáme žádný úvěr.
Minulou stavební sezonu jsme uzavřeli dokončením rekonstrukce a realizace energetických úspor bytového domu Nemocniční č. 6 (zelený) a teplé počasí umožnilo i zdárně realizovat i opravu střechy našeho domu v Krásném Buku č. 54. Zimní měsíce nám poskytly trochu času na přípravu dalších investičních akcí pro letošní rok. 
Největší investicí roku bude rekonstrukce a dostavba T-klubu nad sídlištěm v celkovém plánovaném nákladu cca 10 mil. korun, kdy 9 milionů bude hrazeno z dotace, kterou se nám podařilo získat. Mládeží velmi využívané zařízení si modernizaci již zaslouží. 
Další velkou akcí bude zvýšení bezpečnosti v ulicích Školní a Komenského, kdy dojde k úpravám komunikací, chodníků, parkovišť i celkového dopravního režimu. V současné době finalizujeme podklady a vlastní realizaci akce. Předpokládané náklady jsou asi 6,5 mil. Kč.
Připravena je také výstavba nových moderních veřejných záchodků, které vestavíme do zadní části Domu služeb s náklady cca 0,9 mil. Kč. V prostoru vznikne i dobíjecí stanice pro elektromobily.
Dokončujeme také stavební dokumentaci pro přístavbu malého wellness centra u tělocvičny s předpokládanými náklady 4,5 mil. Kč. S podobným rozsahem počítáme i u první etapy úpravy prostranství pod rybníkem Cimrák, kde postupně vznikne víceúčelová sportovně rekreační zóna s parkovacími možnostmi. Pokud vše půjde dle předpokladů, mohla by v druhé polovině sezóny začít i výstavba chodníků na Varnsdorfské a Pražské ulici, na níž právě podáváme žádost o dotaci. Zde očekáváme náklady cca 2,1 mil. Kč.
V současnosti máme podané žádosti o dotaci na výstavbu Muzea turistiky na náměstí a Rozhledny Vápenka na Maškově vrchu. Máme také podanou žádost na úpravu hřiště u T-klubu. V těchto dnech podáváme žádosti o dotace na vybudování sběrného dvora TS (cca 12 mil. Kč), dále na obnovu památníku padlých (Lev v Městském parku) s náklady 0,7 mil. korun. Také máme podány 3 žádosti o podporu z programu Ministerstva životního prostředí pro obce v národních parcích, v souhrnné částce cca 4 mil. Kč. Zde jde například o výměnu svítidel veřejného osvětlení v okrajových částech města za moderní s tzv. LED technologií, o úpravu expozice v Domě ČŠ a opravu městského orientačního systému.
Plánujeme i řadu menších oprav a investic do bytových i nebytových objektů města. Novou fasádu dostane dům v Krásném Buku 54, dokončíme opravy interiéru Domu rybářů atp. Na opravy povrchů místních komunikací máme připraveny 2 mil. Kč, a na obnovu techniky pro naše Technické služby počítáme s částkou 3,7 mil. Kč, především na nový nakladač a traktor. Bohatou investiční činnost si můžeme dovolit díky dlouhodobému úspornému hospodaření, kdy jsme si dokázali vytvořit finanční rezervy ve výši přes 30 mil. Kč. V kombinaci se získávanými dotacemi se pak naše možnosti ještě výrazně navyšují. Letošní rok tak bude pro radnici opět velmi náročný.

Jan Kolář, starosta


16.3.2018


Upozornění z městského úřadu


16.3.2018


Zastupitelé se sešli po osmnácté

Pondělní jednání krásnolipských zastupitelů mělo na programu 46 bodů, a tím nejdůležitějším bylo projednání a schválení rozpočtu. Na to stačilo nakonec jen pár minut, protože v rámci přípravy rozpočtu města proběhl odborný seminář zastupitelů, kde se vše podrobně probralo. Město tedy bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši 112 mil. Kč, z toho na investice půjde 44 mil. Kč. Vše je kryto vlastními, popř. dotačními prostředky, nečerpáme žádný úvěr.
Kromě rozpočtových záležitostí jsme projednávali Zprávu o hospodaření Křinice, s.r.o., která je 100% vlastněná městem a zabývá se výrobou tepla pro sídliště. V centrální kotelně bude vybudována nájemcem nová kogenerační jednotka (naše původní je již na konci životnosti), čeká nás letos i výměna jednoho kotle, abychom byli schopni i nadále zajistit spolehlivou dodávku tepla a teplé užitkové vody za přijatelnou cenu.
Následně jsme projednali i Zprávu o správě a údržbě majetku města. V letech 2011 - 2017 jsme do majetku města investovali více jak 43 mil. Kč, jak do bytových domů, tak i do zařízení města či nebytových prostor. V roce 2018 plánujeme vydat 2,3 mil. Kč na investice a velké opravy bytových domů, 10 mil. korun bude stát rekonstrukce a dostavba T-klubu pro mládež, cca 4,5 mil. korun půjde na přístavbu tělocvičny, kde vznikne wellnes zóna. Na opravy Kulturního domu počítáme s částkou 250 tis. Kč, 0,9 mil. Kč půjde na výstavbu veřejných záchodků. Stav městských bytových objektů se postupně zlepšuje, ale dlouhá desetiletí zanedbávaná údržba bude ještě vyžadovat mnoho let systematické práce na jejich obnově.
Zastupitelstvo se také zabývalo průběhem a dalším postupem ve věci odvolání proti pokutě od ÚHOS a vratce části dotace za údajné pochybení při realizaci výstavby nové splaškové kanalizace, kdy jsou podány žaloby proti těmto rozhodnutím. Jde o časově velmi dlouhodobé záležitosti, výsledků se hned tak nedočkáme.
Zastupitelstvo se dále zabývalo rozdělením dotací pro zájmové a sportovní organizace města, i na jednotlivé pořádané akce. Letos se rozdělí částka 243 tis. Kč na akce a 298 tis. Kč na činnost organizací. Na podporu Mezinárodního folklorního festivalu přispějeme částkou 72 tis. Kč a na cyklistický závod Tour de Feminin 2018 uvolníme 100 tis. korun. V obou případech ještě organizátory podpoříme i významnou technickou podporou. To se týká i mnoha dalších akcí, samozřejmostí je bezplatná zápůjčka sportovišť, zkušeben v našich městských zařízeních.
Odsouhlasili jsme i přijetí několika dotací v sociální oblasti, a to jak pro příspěvkovou organizaci Kostka Krásná Lípa, tak i pro pečovatelské či terénní služby města.
K dalšímu jednání se zastupitelstvo sejde v polovině června.

Jan Kolář, starosta


16.3.2018


Město hledá provozního elektrikáře


15.3.2018


Velikonoční koncert Krásnolipského komorního sboru

V Krásné Lípě je jistě zbytečné představovat hudební těleso jakým je „Komorák“, přesto v souvislosti s pozvánkou na velikonoční koncert v našem kulturním domě, doplníme i několik informací z webových stránek souboru (http://www.komornisbor-kl.cz).

Krásnolipský komorní sbor obnovil svoji činnost v dubnu 2012. Repertoár sboru obsahuje úpravy písní lidových, sbory umělé, klasické, duchovní i populární. 18 členek sboru je převážně z Krásné Lípy, některé dojíždějí z Rumburku, z Varnsdorfu, z Děčína a z České Kamenice.

Od roku 2012 sbor absolvoval dlouhou řadu koncertů a veřejných vystoupení. Např. v roce 2017 jich bylo 13, vzpomeňme na některá vystoupení v Krásné Lípě – na adventní koncert s folklorním souborem Dykyta, vystoupení v rámci koncertu Pavla Farského atd… A podle akcí, které sbor plánuje na rok 2018, svojí letošní koncertní šňůru v Krásné Lípě zahájí právě zmiňovaným velikonočním koncertem.

Velikonoční koncert Krásnolipského komorního sboru se koná v neděli 25. března 2018 od 16:00 v Kulturním domě Krásná Lípa.


15.3.2018


Do T-klubu za zábavou i pro radu

Do T-klubu pravidelně chodí 17ti letý mladík spolu s dalšími sourozenci. Jeho rodičům hodně záleží na tom, aby dokončil školu a složil maturitní zkoušku. Nicméně peněz mu moc na dojíždění a vše potřebné do školy, dát nemůžou a poradit mu v přípravě do školy také ne. Pracovnice služby NZDM nabídla mladíkovi zapojení se do retrostipendijního programu Albatros. Po schválení účasti v programu musí plnit dané podmínky, např. mít dobrou docházku do školy, dobrý prospěch ve čtyřech klíčových předmětech, a pravidelně docházet na konzultace do klubu. A v tomto případě se zlepšila i motivace mladíka ke studiu. Kromě pravidelné výplaty retrostipendia Albatros získal na konci školního roku i prémii za dobré vysvědčení.

V T-klubu a Amari klubu poskytujeme registrovanou sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jedná se o službu sociální prevence, která je poskytována bezplatně a to dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří se ocitli situaci, kterou bez podpory neumí řešit a nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit. Kluby jsou otevřeny každý den odpoledne a T-klub také v sobotu.

V obou klubech nabízíme kromě poradenství a pomoci v běžných či obtížných situacích dětem a mládeži, také širokou škálu volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit. Každý měsíc je připraveno jedno preventivní téma, které se přiblíží formou přednášek, besed, koláží, filmů nebo situačních scének. Poradenství je poskytováno podle věku, u mladších je to např. pomoc s přípravou do školy, vztahy s dalšími dětmi nebo dospělými, jak ve škole, tak i doma. U mladých lidí se objevují např. osobní témata, hledání brigád a práce, doklady. V roce 2017 jsme pracovali se 184 klienty.

S nízkoprahovým zařízením je spojen také taneční soubor Lila Rosa, který se věnuje romským i moderním tancům. V loňském roce soubor vystoupil na 7 akcích. Jednalo se o různé společenské akce a taneční festivaly. Také jsme uspořádali jeden festival v Krásné Lípě.

Mgr. Adéla Galbavá, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa p.o.


15.3.2018


Hra Zkrocení zlé ženy pobavila více než stovku diváků

Nejen senioři, pro které město Krásná Lípa uspořádalo zdarma v sobotu 10. 3. představení rumburského divadelního souboru Hraničář, naplnili sál kulturního domu. Více než stovka diváků se skvěle pobavila hrou Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska a v režii Mirka Řebíčka Zkrocení zlé ženy. V hlavních rolích se představili Tereza Rauchová a Martin Růžička.


15.3.2018


Svoz bioodpadu v roce 2018

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v hnědých nádobách přímo od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 04.04.2018. Doba svozu bude v daný den od 06:00 hodin do 20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x za 14 dní ve středu.

Podrobnější informace – Lenka Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz


8.3.2018


Kalendář akcí na březen až červen 2018


8.3.2018


Lužičan se Zlatou Můzou

„Pozdravení z hradu Tolštejna přináším, a to pak patří všemu lidu dobrému, který o rozkvět panství s láskou a oddaností  pečuje. Hudbou a tancem ať dnešní den se zaskví a zábava ať radost vám přináší. Třináctý bál panství Tolštejnského tímto zahajuji, sklenici pozvedám a  dobré přebývání vám všem přeji!“ Tato slova pronesl při zahajování oblíbeného maškarního bálu pan Albrecht Berka z Dubé. Se svou chotí tradičně navštívil putovní večer plný zábavy, který tentokrát o první březnové sobotě zavítal do útulných prostor krásnolipského kulturního domu. Své role hudebních průvodců se s elánem ujalo českolipské duo Galaxie manželů Němcových a rázem si získalo přízeň tancechtivých návštěvníků. Inspirativní předtančení manželů Vytlačilových z varnsdorfského Stylklubu latinskoamerickým rytmem rozhýbalo nohy přítomných a zanedlouho byl taneční parket plný. Skladba stíhala skladbu, hudba se nesla sálem a usměvavá pohoda vládla všemi prostorami. Malé programové vsuvky nabídly vystoupení místního Lužičanu, taneční vábení jara s dámskou volenkou i sérii retro skladeb se soutěžní přehlídkou všech masek. Zajímavé dárky přinesly svým majitelům slosovatelné vstupenky a v tombole byla připravena překvapení snad pro každého hosta. Slavnostním okamžikem zazářil večer přesně ve dvaadvacet hodin. Za zvuku hudební fanfáry předával pan Albrecht ceny Oblastní akademie přátel kultury za pozoruhodné počiny ve prospěch obyvatel i návštěvníků Šluknovska. Certifikát o veřejné nominaci na ocenění „Zlatou Múzou severu 2017“ převzali: Ema a Martin Bilinski – za zájem, optimismus a elán při zajišťování návratu společenského a rekreačního života do areálu Karlova údolí, Jiří Stejskal (Jiřetín pod Jedlovou) za  fotografickou tvorbu a uměleckou dokumentaci místní krajiny a za výtvarnou a grafickou práci pro popularizaci regionu, Jiří Cobl (Rumburk) za uchovávání a obnovu tradic umělecké řezbářské tvorby a za jedinečnost regionálně situovaného mechanického Coblova Betlému a MUDr. Markéta a Patrik Englerovi za osobní přínos rozvoji pěveckého a hudebního umění na Šluknovsku a popularizaci klasických děl regionálních autorů. Hlavní cenu převzaly z rukou tolštejnského pána členky krásnolipského souboru Lužičan za vytrvalost při třicetileté tradici programové nabídky akcí s folklorem a uchovávání tradičních lidových zvyků v regionu. Spolu s gratulací posíláme všem oceněným také přání mnoha dalších úspěchů v jejich zajímavé a prospěšné činnosti!

-kaM-

Další fotografie k článku ZDE:


7.3.2018


Pozor, splatnost poplatku za komunální odpad se blíží

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa a vlastníky staveb určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018. Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je povinen zaplatit poplatek jednorázově, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a do 31. 12. příslušného kalendářního roku, měsíčně ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen uhradit poplatek do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet 109634816/0300 pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově v pokladně městského úřadu.


2.3.2018


Noc s Andersenem

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna Krásná Lípa pořádají v pátek 23. března 2018 Noc s Andersenem. Děti je nutno předem přihlásit. Přihlášky si můžete vyzvednout v městské knihovně.


2.3.2018


Program kina na březen 2018


21.2.2018Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz